Abstrakt Hverdag (ungdomsuddannelser)

Abstrakt Hverdag (ungdomsuddannelser)

Section group

Hvordan er vores hverdag blevet abstrakt? Og hvordan kan man gøre abstrakte og flyvske tanker konkrete? Det er nogle af de spørgsmål, som udstillingen Abstrakt Hverdag på Vejle Kunstmuseum rejser.

STED
Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
Ungdomsuddannelser

VARIGHED
1 ½ time

PRIS
525 kr.

INDHOLD OG FORLØB
Begrebet abstraktion bliver oftest knyttet til modernismen, der er resultatet af det moderne menneskes erkendelse af et nyt, måske gudløst verdensbillede, hvor ny teknologi, storbyens tempo og individets fremmedgørelse står centralt.

Hovedpointen i udstillingen er, at det abstrakte rum er foregået parallelt med den medieteknologiske udvikling, der tog fart i begyndelsen af det 20. århundrede – fra fotografi og film til røntgenapparater over i nyere tids teknologier som internettet og virtual reality. Billeder rækker i dag ud over tid og sted og er blevet vilkår for udfoldelsen af menneskets eksistens, krop og syn. Det abstrakte er med andre ord blevet vores hverdag.

Udstillingen er bygget over Michael Kjærs Ph.d.-afhandling ”Synliggørelser”, som ser på, hvordan den abstrakte kunst hænger sammen med vores hverdag.

Efter en introduktion til udstillingen skal eleverne lave en fotoopgave på deres mobiltelefon. Gruppen skal sammen præsentere en hverdagsabstraktion ud fra deres forhold til krop, rum og tid.

FAG OG FÆLLES MÅL
Billedkunst, historie

Billedkunst
Eleven vil kunne forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang samt vælge blandt forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne billeder. Han vil kunne vælge et relevant billedmateriale med udgangspunkt i en faglig problemstilling og inddrage eget billedmateriale.
Eleven vil kunne analysere det selvvalgte billedmateriale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus og samle analytiske resultater i en sammenhængende tolkende og perspektiverende konklusion. Desuden kunne reflektere over udvalgte kunsthistoriske perioders karakteristiske træk og analytisk sammenholde værker fra forskellige perioder. Eleven vil blive klogere på at kommunikere ved hjælp af visuelle udtryk.

Historie
Eleven vil kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie, herunder se sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. Forløbet vil give indblik i forskellige samfundsformer og eleven vil kunne formulere historiske problemstillinger og relatere disse samt analysere samspillet mellem mennesker, natur, samfund, materielle forhold og menneskers forestillingsverden.
Eleven vil reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende og få indsigt i at formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Modernisme, historie, billedteknologi, industrialisering, billedkommunikation, reklamebilleder, sociale medier, billedforståelse, billedets magt, billedsprog, kommunikation, billedmanipulation, arkivering, erindring, samfund.

Tilmelding til Abstrakt Hverdag (ungdomsuddannelser)
 

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle