Da industrialiseringen ramte Vejle (7.-10. kl.)

Da industrialiseringen ramte Vejle (7.-10. kl.)

Section group

Efter 150 år som søvnig købstad blev Vejle i 1800-tallet vækket til live af industriens buldrende maskiner og driftige erhvervsfolk.

STED
Kulturmuseet Spinderihallerne

KLASSETRIN
7.-9. klasse (omvisningen er også velegnet til ungdomsuddannelser, kontakt os for info)

VARIGHED
1½ time 

PRIS
585 kr. (max 30 elever)

INDHOLD OG FORLØB

Efter 150 år som søvnig købstad blev Vejle i 1800-tallet vækket til live af industriens buldrende maskiner og driftige erhvervsfolk.
Fabrikker skød op, folk flyttede fra landet til byen og en ny klasse, arbejderklassen, voksede frem. Gennem museets udstillinger, genstande og fortællinger vækkes historien om industrialiseringen i Vejle til live og lærer eleverne om, hvordan perioden påvirkede hele samfundet fra almindelige menneskers hverdag til det politiske system og byens udseende.

FAG OG FÆLLES MÅL
Historie

Kompetenceområde: Det lokale, regionale og globale.
Kompetencemål: Eleverne videreudvikler indsigt i forudsætninger, forløb og følger af møder og sammenstød mellem kulturer på lokalt, regionalt og globalt niveau. Eleverne kan begrunde valget af eksemplariske eksempler på mod- og medspil mellem samfundsgrupper og lag. Eleverne kan diskutere omverdenens indflydelse på danske forhold politisk, kulturelt, økonomisk og socialt samt dansk påvirkning af tilsvarende forhold i omverdenen. Sidst i forløbet kan eleverne sammenligne levevilkår, værdier og holdninger i forskellige kulturer og diskutere historiske årsager til forskellene.
Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan forklare industrialiseringen i sammenhængen med konkrete begivenheder lokalt, regionalt og globalt samt hvordan den har betydning og effekt på hverdagsliv og byudvikling.

Her kan du downloade lærermateriale til dette forløb.

Tilmelding til: Da industrialiseringen ramte Vejle (udskoling og ungdomsuddannelser)

Foto: Vejle Stadsarkiv

Museum second column

Museum second column information

Kulturmuseet Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100
Vejle