Festen for det store slag (3.-6. kl.)

Festen for det store slag (3.-6. kl.)

Section group

Rollespil med udgangspunkt i våbenofferet i Vingsted sø

Elevgruppe 3. – 6. klassetrin

Nøgleord Våbenoffer, krig/ufred, ritualer, alliancer, magtstruktur og samfundsstruktur.

Tidsramme 2 eller 3 dage med overnatning

Indhold og forløb
Omdrejningspunktet for opholdet er årsfesten for det store slag og ofringen af fjendens våben i søen. Elevernes forberedelser til festen for det store slag med øvelser i kamplege og krigskunst, forberedelse af offerceremoni og festmåltid er selvfølgelig det vigtigste i forløbet. Den sidste dag holdes festen med festmåltid, offerceremoni, dramatisering og konkurrencer.

Gennem forløbet får eleverne også et indblik i dagliglivet i jernalderen og i, hvorledes store begivenheder kan have haft afgørende betydning for mennesket og samfundet i perioden.

Under opholdet bor eleverne på jernaldergårdene og arbejder med husholdning, landbrug og ved 3 dages ophold evt. også forskellige håndværk.

Aktiviteter som kan indgå:

  • Husarbejde
  • Landbrug
  • Håndværk
  • Festmåltidet
  • Kamplege
  • Krigskunst
  • Offerceremoni
  • Dramatisering

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet
Historie og dansk
Håndværk og design
Madkundskab

 

Informationshæfte: Skoleophold i Jernaldermiljøet i Vingsted

Informationshæfte: Jernaldermiljøet i Vingsted

Se eksempel på strukturen i et undervisningsforløb her

Forhåndstilmelding

 

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)

Skoletilbud i Jernalderlandsbyen

Skoletilbud i Jernaldermiljøet i Vingsted