Forhåndstilmelding

Forhåndstilmelding

Dette skema benyttes ved forhåndstilmelding af skoler og grupper til ophold i Jernaldermiljøet i Vingsted

Efter fristen den 26. april 2019 bliver alle forhåndstilmeldingerne fordelt, og alle får besked om deres ønsker er blevet tilgodeset. Der bliver sendt en bindende tilmelding ud i uge 19 og den vil vi gerne have tilbage senest den 24. maj 2019 - og så er man endeligt tilmeldt.

Priser:
Ophold med overnatning, inkl. undervisning og materialer, ekskl. madvarer: 80 kr. pr. elev pr. undervisningsdag
Endagsophold uden overnatning, inkl. undervisning og materialer, ekskl. madvarer: 70 kr. pr. elev pr. undervisningsdag

Skole/institution
Kontaktperson
Det er vigtigt at det er arbejds-mail og arbejds-telefon, da vi ikke må opbevare privatpersoners detaljer grundet GDPR.
Gruppe og ophold
1, 2 eller 3 dage (Endagsbesøg, 2 eller 3 dage uden overnatning eller 2-3 dage med overnatning imellem dagene)

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr. 38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefonnummer: 72273002
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.
 

Dine rettigheder  
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk