Jernalderophold

Jernalderophold

Et undervisningstilbud, hvor elever og lærere ved at gøre egne erfaringer får en direkte oplevelse af natur og kultur.

Undervisningsophold i Vingsted Historiske Værksteds jernalderlandsby er et undervisningstilbud til alle grundskoler, efter- og ungdomsskoler, gymnasier, tekniske skoler, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Denne tilmeldingsblanket benyttes ved forhåndstilmelding. Efter tilmeldingsfristen den 25. april 2018 bliver alle forhåndstilmeldingerne fordelt og alle får besked om deres ønsker er blevet tilgodeset. Der bliver sendt en bindende tilmelding ud i uge 19 og den vil vi gerne have tilbage senest den 25. maj 2018 - og så er man endeligt tilmeldt.

Ophold i Jernaldermiljøet kan vare fra 1 til 5 dage med eller uden overnatning. Under opholdet kan deltagerne bo i værkstedets rekonstruerede jernalderlanghuse og gennemføre en lang række aktiviteter, som har hørt til livet i en landsby for 1500-2000 år siden.

Formen og indholdet af et ophold planlægges af skolen og værkstedet i fællesskab.

Priser:
Ekskursion m/ overnatning, inkl. undervisning og materialer, ekskl. madvarer: 80 kr. pr. elev pr. undervisningsdag
Ekskursion u/ overnatning, inkl. undervisning og materialer, ekskl. madvarer: 70 kr. pr. elev pr. undervisningsdag

Skole/institution
Kontaktperson
Gruppe og ophold

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr. 38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefonnummer: 72273002
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.
 

Dine rettigheder  
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk