Tilmelding til Se Mig! Jeg ser dig!

Tilmelding til Se Mig! Jeg ser dig!

På Vejle Kunstmuseum

For alle skoletilbud og tilbud til børneinstitutioner/dagplejere gælder det som udgangspunkt, at der skal bookes mindst 14 dage i forvejen. 

Skoletilbud tilbydes mandag-fredag fra kl 9.30.
Skriv hvornår du har planlagt at komme. Skoletilbud tilbydes mandag-fredag fra kl 9.30.
30 elever pr gruppe - større grupper oplyses i kommentarfeltet herunder

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr. 38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefonnummer: 72273002
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.
 

Dine rettigheder  
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk