I lære som... (4.-6. kl. - rollespil)

I lære som... (4.-6. kl. - rollespil)

Section group

Forløbet bygger på, at alle samfund har haft personer, der har været specialiseret i forskellige håndværk. Landsbyens unge skal oplæres til gode håndværkere. Det skal de øve sig på og fordybe sig i.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
4.-6. klasse

VARIGHED
2 eller 3 dage med overnatning

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.

INDHOLD OG FORLØB
Eleverne skal vælge ét håndværk/fag, som de vil fordybe sig i gennem hele opholdet.
Opholdets sidste dag afsluttes med en fælles spisning. Herefter præsenterer de enkelte håndværkshold, det de har lavet og fortæller om det de har lært. Dette sker på en uformel udstilling, hvor eleverne på skift kan besøge de andre håndværk.
Under opholdet bor eleverne på jernaldergårdene og arbejder ud over håndværket også med husholdning.

Forhåndstilmelding kan ske via tilmeldingsblanketten

Administration
Spinderigade 11E
7100 Vejle
EAN nr. 5798006362332
CVR nr. 29189900