Kilder til industrialiseringens Vejle (7.-9. Kl.)

Kilder til industrialiseringens Vejle (7.-9. Kl.)

Section group

Forløbet er en overbygning på omvisningen ’Da industrialiseringen ramte Vejle’ og har til formål at få eleverne til igennem kildebearbejdelse at reflektere over industrialiseringen, og hvad den betød for menneskers livsvilkår.

STED
Kulturmuseet Spinderihallerne

KLASSETRIN
Målgruppe: 7.-9. klasse (omvisningen er også velegnet til ungdomsuddannelser, kontakt os for info

VARIGHED
2 timer

PRIS
780 kr. (max 30 elever)

 

INDHOLD OG FORLØB

Forløbet sætter særlig fokus på arbejderne og deres vilkår, hvor eleverne gennem dilemmaspil præsenteres for forskellige menneskeskæbner. Med udgangspunkt i skæbnerne spiller eleverne et rollespil, hvor de debatterer om de skal gå i strejke eller ej, og hvilke konsekvenser en strejke har for de forskellige karakterer. Herved gør eleverne sig praktiske erfaringer, opnår indsigt i historiske begivenheder og identificerer sig med historiske personligheder.

FAG OG FÆLLES MÅL
Historie

Kompetenceområde: Kildeanalyse.
Kompetencemål: Eleverne kan udvælge hensigtsmæssige fremgangsmåder og med brug af kildekritiske begreber undersøge historiske spor, medier og andre udtryksformer og formulere underbyggede historiske synteser. Det sker ved systematisk at anvende kilder i arbejdet med emner og temaer.
Færdigheds- og vidensmål: Eleverne kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer. Eleven har viden om kildekritiske begreber.
Kompetenceområde: Historiske scenarier.
Kompetencemål: Eleverne (re)konstruerer historiske situationer og arbejdsprocesser for at visualisere deres historiske viden og for at opnå ny viden. Senere i forløbet kan eleverne vælge og bruge historiske scenarier, herunder også kontrafaktiske til
at fortolke historiske sammenhænge. At arbejde med historiske scenarier er en særlig metode til at gøre sig praktiske erfaringer, give indsigt i historien samt at give eleverne muligheder for identifikation.
Færdigheds- og vidensmål: Eleverne kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

Tilmelding til Kilder til industrialiseringens Vejle (udskoling og ungdomsuddannelser)

Foto: Vejle Stadsarkiv

Museum second column

Museum second column information

Kulturmuseet Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100
Vejle