Konstruerede virkeligheder (Udskoling og ungdomsuddannelser)

Konstruerede virkeligheder (Udskoling og ungdomsuddannelser)

Section group

Billeder er et kraftigt medie, der både forfører og provokerer os til at forholde os til den verden, vi lever i. Guldalderens landskabsmalerier ligner virkeligheden. Men tidens malere var mestre i billedmanipulation. Kunsten var en del af et større politisk projekt, der skulle få danskerne til at elske deres fædreland.

STED
Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
Udskoling og ungdomsuddannelser

VARIGHED
1 time

PRIS 
390 kr. (max. 30 elever)


 

INDHOLD OG FORLØB
Kunstmuseets permanente udstilling Konstruerede virkeligheder tager udgangspunkt i guldalderkunstnernes manipulation af landskabsmotiver, sat i spil med samtidsværker af Superflex og Lise Harlev. Samtidsværker, der som guldalderens kunst, tager fat i vores opfattelse af identitet, tilhørsforhold og nationalfølelse.

Undervisningsforløbet handler om, hvordan billedkonstruktioner i kunst og visuel kultur er med til at påvirke vores opfattelse af den virkelighed, vi lever i.

FAG OG FÆLLES MÅL
Dansk, historie, billedkunst

Dansk
Eleven forholder sig til kultur, identitet og sprogbrug. Eleven får viden om identitets-fremstillinger. Eleven får indsigt i en kulturel og litterær periode.

Historie
Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
Konstruktion og historiske fortællinger: Eleven kan forklare den historiske fortællings sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Billedkunst
Eleven får viden om de visuelle kulturers genrer og kan analysere dem. Eleven kan med skoleforløbet undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet og får viden om billeders visuelle koder og udsagn.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Forløbet perspektiverer til dansk litteraturkanon i relation til forfatterne  og digterne Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig og H.C. Andersen.
Forløbet lægger op til uddybende arbejde i forhold til historiekanons punkter:  Københavns bombardement, Grundloven 1849 og Slaget ved Dybbøl, da forløbet underbygger og perspektiverer den historiske fortælling om dansk identitet, krig og nationalfølelse i guldalderen.

Tilmelding til Konstruerede virkeligheder (udskoling og ungdomsuddannelser)

 

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle