Kropumulige skulpturer (Mellemtrin og udskoling)

Kropumulige skulpturer (Mellemtrin og udskoling)

Section group

Hvad er den perfekte krop? Hvornår er kroppen sund, og hvad er den ideale krop? Selvopfattelse og (andres) billeder af kroppen optager børn og unge i en selfie-tid. Eleverne kommer på en rask travetur rundt i Vejles bymidte til en dialog om krop og identitet, mens vi bevæger os.

STED
Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
5.-10. klasse

VARIGHED
1½ time i perioden 1. april til 1. september

PRIS
585 kr. (max. 30 elever) 

INDHOLD OG FORLØB
Vi tager klassen en tur rundt til udvalgte skulpturer, der alle tager kroppen – og ikke mindst kropsidealer – op som tema, hvad enten de ligner rigtige kroppe, er fremstillet abstrakt eller som torso. Vi skal lave samarbejdsøvelser og indtage de samme positurer som skulpturerne, tegne og iagttage undervejs. På turen får eleverne fortællinger om kunstnerne og de kroppe, vi ser. Turen er to-tre km. Forløbet er velegnet i et tværfagligt forløb mellem billedkunst og idræt.

Turen kan efter ønske også udvides til en cykeltur.

FAG OG FÆLLES MÅL
Billedkunst, idræt

Billedkunst
Eleven får viden om kulturelle normer og værdier og lærer at inddrage omgivelserne i billedfremstilling. Eleven kan redegøre for visu­elle symbolers betydning og får indsigt i  at analysere billeders funktion i en given kontekst og deres kommunikative funktion.

Idræt
Eleven får viden om kropsidealer, deres betydning for identitet og påvirkning af det sociale miljø.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Forløbet kan f.eks. indgå i skoles temaforløb om sundhed, krop og kropsfremstillinger. Forberedelse: Præsentation af skulpturer fra den græske oldtid med fokus på den ideale krop. Klassen kan arbejde med croquis-tegning, hvor eleverne skiftes til at være modeller.

Opfølgning: Forløbet kan videreføres i klassen som en idrætsdag med fokus på den sunde krops mangfoldighed og forskellige muligheder. 

Tilmelding til Kropumulige skulpturer (mellemtrin og udskoling)

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle