Markedsdagen (3.-6- kl)

Markedsdagen (3.-6- kl)

Section group

Rollespil der tager udgangspunkt i vores viden om handel med romerske varer.

Elevgruppe: 3.-6. klassetrin

Nøgleord: Værdiansættelse, fremmede kontakter, import/eksport, rejser, handel og håndværk

Tidsramme: 2 eller 3 dage med overnatning

Indhold og forløb: Gennem dette forløb får eleverne et indblik i jernalderens ressourcer, håndværk og handel. Udviklingen af håndværk i et samfund er første skridt på vejen til at specialisere sig og udskille forskellige professionelle erhverv, hvor nogle fremstiller produkter, som sælges til andre. Håndværk og handel hører derfor uløseligt sammen. Eleverne får indsigt i, hvilke varer der kunne fremstilles i landsbyen og sælges på markedet, og de bliver præsenteret for nye og spændende varer fra fremmede kulturer. Den handelsrejsende kommer på sit årlige besøg, fortæller nyt og viser sine varer fra det store udland. For at kunne handle på markedet, skal landsbyens beboere fremstille handelsvarer.

Eleverne bor på jernaldergårdene og arbejder selvfølgelig også med husholdning og landbrug.

Endvidere kan der arbejdes med følgende håndværk:

• Smedehåndværk
• Pottemagerhåndværk
• Tekstilhåndværk
• Træhåndværk
• Kurvemagerhåndværk

På planlægningsmødet aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter. I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet
Historie og dansk
Håndværk og design
Madkundskab

 

Informationshæfte: Skoleophold i Jernaldermiljøet i Vingsted

Informationshæfte: Jernaldermiljøet i Vingsted

Se eksempel på strukturen i et undervisningsforløb her

Forhåndstilmelding

 

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)

Skoletilbud i Jernalderlandsbyen

Skoletilbud i Jernaldermiljøet i Vingsted