Middelalderbyen Vejle (3.-6. kl.)

Middelalderbyen Vejle (3.-6. kl.)

Section group

Eleverne kommer med på en tur rundt i Vejles tidligere middelalderkerne og finder ud af, hvordan byen så ud, og hvordan folk levede i middelalderen. Turen begynder enten ved Borgvold eller Munkenes Teglovn på Søndermarken.

ARR.
Kulturmuseet Spinderihallerne - Turen begynder enten ved Borgvold eller Munkenes Teglovn på Søndermarken

KLASSETRIN
3.-6. klasse

VARIGHED
1½-2 timer alt efter startsted

PRIS
585 kr. / 780 kr. (max 30 elever)

INDHOLD OG FORLØB
Turen indledes med fortællinger om, hvorfor Vejle ligger, hvor den gør. Derefter går vi rundt i byens gader, hvor vi bl.a. kommer forbi Sct. Nikolai Kirke på Kirketorvet, og vi hører om det gamle kloster på Rådhustorvet. Fortællingerne fokuserer på, hvordan byen havde et godt opland som grundlag for handel og håndværk. Vejle voksede i løbet af middelalderen og oplevede sin storhedstid i 1500-tallet, hvor byen havde god indtjening på især okseeksport. Mange traditioner og skikke fra middelalderen hang ved et godt stykke ind i renæssancen, hvor Vejle var en rig handelsby med stor kontakt til den vide verden. 

FAG OG FÆLLES MÅL
Primært historie, sekundært kristendomskundskab.

Historie
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.
Kompetencemål: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan forklare middelalderen i sammenhængen med konkrete begivenheder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt (handel, krige, reformationen) samt forklare hvordan begivenhederne har haft betydning og effekt på hverdagslivet og byudvikling.

Kristendomskundskab
Kompetenceområde: Kristendom
Kompetencemål: Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.
Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie (særligt reformationen) med særlig vægt på danske forhold.

Tilmelding til Middelalderbyen Vejle

Museum second column

Museum second column information

Kulturmuseet Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100
Vejle