93.535 besøgte museerne

PRESSE

93.535 besøgte museerne

Presse

2014 var et flot år for VejleMuseerne og barren er hævet

“Vi har så meget forskelligt at byde på, og jeg tror, at den mangfoldighed har været med til at trække rigtigt mange gæster til museerne.”

Museumschef Ove Sørensen er en tilfreds mand i disse dage. Besøgstallene for 2014 er gjort op, og de viser, at 93.535 mennesker lagde et besøg på et af VejleMuseernes 11 forskellige udstillings-steder.

”Vi ligger godt sammenlignet med andre museumsorganisationer, som har store turistmagneter, f.eks. Fængslet i Horsens eller Ribes Vikinger, og det er også fine tal for en ret ny museumsorganisation, som udover at drive museer og afholde arrangementer, også skal forvalte museumsloven f.eks. gennem arkæologiske undersøgelser, håndtering af historiske genstande, forskning og vedligehold af et stort antal bygninger”, siger Ove Sørensen, som lægger vægt på, at netop sammenlægningen af museerne i Vejle har styrket museumsområdet.

Det er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Dan Arnløv Jørgensen (K), enig med museumschefen i:

”VejleMuseerne spænder fra Egtvedpigens Grav over Kunstmuseet, Vejle Vindmølle, Randbøldalmuseet og Jernalderlandsbyen i Vingsted til det topmoderne Kulturmuseet Spinderihallerne, og for mig er det tydeligt, at den sammenlægning, der blev gennemført for snart tre år siden, nu viser sin styrke”, siger Dan Arnløv Jørgensen, som understreger, hvad der netop kan lade sig gøre med den større museumsorganisation:

”Sammenlægningen har betydet en større kritisk masse, og det vil sige, at museerne har mulighed for at professionalisere sig på mange områder f.eks. forskning, markedsføring og i arbejdet med større udviklingsprojekter”.

De gode tal får ikke VejleMuseerne til at sænke barren i fremtiden.

”Vi går efter 100.000 besøgende næste år”, siger museumschefen.

 

Flere museumstal

Kulturmuseet Spinderihallerne er med 22.823 gæster det af VejleMuseernes besøgssteder, der har haft flest gæster i 2014. Herefter følger Kunstmuseet med 16.295, Vingsted Historiske Værksted (jernalderlandsby) med 14.313 og Egtvedpigens Grav med 13.015. Andre populære udstillingssteder er Randbøldalmuseet med 8.018 og Ravningbroen med 6.205 besøgende.

Administration
Spinderigade 11E
7100 Vejle
EAN nr. 5798006362332
CVR nr. 29189900