Problemer! (Udskoling)

Problemer! (Udskoling)

Section group

John Kørners kunst handler om problemer. Et problem er et spørgsmål, som er svært at besvare. På kunstmuseet hænger John Kørners grafiske serie ”War Problems”, som handler om de 21 danske soldater, der er blevet dræbt i krigen i Afghanistan fra 2002-2009. I serien ”War Problems” er problemet konkret: 21 mænd er døde. Men nogle gange er problemer mere abstrakte.

STED
Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
Udskoling

VARIGHED
1 time (kan udvides til 1 ½ time)

PRIS
390 kr. (585 kr.)
(max. 35 elever)

INDHOLD OG FORLØB
Efter en introduktion til serien ”War Problems” og John Kørners arbejde generelt, skal eleverne selv til at stille de spørgsmål, som det er svært at svare på. Det kan være samfundsmæssige, almene eller private problemstillinger, som ikke har et entydigt svar. Et gennemgående motiv i John Kørners værker er æggeformen. Æggeformen repræsenterer et problem. Som hjælp til en praktisk dialogøvelse får eleverne udleveret et ark med tomme æg, som skal fyldes med problemer og præsenteres for klassen i en fælles samtale.

Introduktion til udstillingen tager 20 minutter
Den praktiske øvelse tager 40 minutter

FAG OG FÆLLES MÅL
Billedkunst, dansk, samfundsfag

Billedkunst
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering og kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Dansk
Eleven kan følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer og forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer. Eleven bliver med dette forløb inspireret til at deltage reflekteret i komplekse formelle og sociale situationer.

Samfundsfag
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Socialpolitik, demokrati, velfærdsstat, globale udfordringer, individ og samfund, fordelingspolitik, krigsdeltagelse, moral.

Tilmelding til Problemer! (udskoling)

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle