Se Mig! Jeg ser dig! (1.-3. kl., 4.-6. kl., 7.-10. kl. samt ung.udd.)

Se Mig! Jeg ser dig! (1.-3. kl., 4.-6. kl., 7.-10. kl. samt ung.udd.)

Section group

Portrætkunst er en ældgammel kunstnerisk disciplin, som nok aldrig går af mode. Et portræt er en fremstilling af et individ. Portrættet skal indfange netop dét, som gør individet til noget særligt. Det kan være et fysisk kendetegn, et blik eller måske bare en stemning. Et portræt kan antage mange former. Det kan være realistisk, symbolsk, overdrevent, underspillet, idealiseret eller humoristisk.

STED
Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelserne. (Forløbet tilbydes også i en udgave til børnehaver og 0. klasser. Læs mere HER.)

VARIGHED
1 time

PRIS
390 kr. (max. 30 elever)


INDHOLD OG FORLØB
I kunstmuseets permanente udstilling Se Mig! taler vi om de mange forskellige typer af portrætter. Hvordan de ser ud? Hvordan de er lavet? Hvad har kunstneren lagt specielt mærke til ved personen?  Og hvordan mon personen på billedet har det?

På mellemtrin og udskoling vil der også blive diskuteret selvrepræsentation, selvværd i relation til sociale medier. Og til ungdomsuddannelserne indgår diskussion af, hvordan vi fremstiller forskellige samfundsgrupper.

Efter en introduktion til udstillingen skal eleverne gå sammen to og to om en praktisk øvelse, hvor de skal portrættere hinanden. En ad gangen skal de betragte hinanden intenst i 2-3 minutter og derefter tegne et portræt. Til sidst præsenteres de færdige portrætter for klassen med en begrundelse for de valg, der er taget.

Samtaledelen tager ca. 20 minutter.
Den praktiske del tager ca. 40 minutter

FAG OG FÆLLES MÅL
Billedkunst, dansk, trivsel

Billedkunst
Eleven oplever at samtale om egne og andres billeder og kan kommunikere gennem billeder. Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering og udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Dansk
Eleven kan for indskolingens vedkommende kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer, følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer på mellemtrin, og udskolingseleverne oplever i forløbet at forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer, foruden at deltage reflekteret i komplekse formelle og sociale situationer.

Trivsel
Øvelsen med at betragte, gengive og efterfølgende sætte ord på, kan være et redskab til at træne elevernes empati og forståelse for hinanden. 

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Jeg-fortællinger, individualitet, kønsroller, blikteori, forskelle og ligheder, indre og ydre liv, fordomme, selvfremstilling.

Inden/efter besøget: Forløbet kan eksempelvis indgå i et forløb omkring trivsel/mobning.

Tilmelding til Se Mig! Jeg ser dig!

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle

Vejle Kunstmuseum

Kunst skaber dialog mellem mennesker og inde i mennesker. Kunstmuseet kan, med sin unikke samling der taler til både unge og ældre, nye og erfarne kunstinteresserede, spille en rolle i samfundsdebatten og i de besøgendes identitetsskabelse.

Museet er førende indenfor grafik og værker på papir, med en unik samling på omkring 20.000 værker af slagsen. Det er den næststørste samling af grafiske værker i Danmark, og den unikke position skinner igennem på hele museet.

Læs mere om Vejle Kunstmuseum, udstillingerne og praktisk information her.

Adresse:
Flegborg 16-18
7100 Vejle

Åbningstider:
Tirsdag-søndag kl. 11-17
Mandag lukket, dog åbent 2. påskedag og 2. pinsedag

Museet er lukket: 24., 25., 26. og 31/12 samt 1/1