Tidsrejsen (Børnehaver og indskoling) - gratis

Tidsrejsen (Børnehaver og indskoling) - gratis

Section group

Tag med på en tidsrejse 100 år tilbage i tiden, hvor I finder de fire børn Steen, Ejner, Ruth og Svend Aage, som boede i Vejle i starten af 1900-tallet. Forløbet er gratis og selvkørende, men husk at booke jer ind på tilmeldingsskemaet nederst på siden, så vi ved, hvornår I kommer.

STED
Kulturmuseet Spinderihallerne

ALDERSTRIN
Børnehaver og indskoling

VARIGHED
1½ time (fire fortællinger/aktiviteter af hver 15 minutters varighed efterfulgt af 30 minutters fri leg i Asen og Masen)

PRIS
Gratis
Forløbet er selvkørende, da det er pædagogerne/lærerne, der leder og formidler under børnenes besøg. Legekuffert til efterbearbejdning i børnehaven/skolen kan lånes. Husk at melde jer til nederst på siden.

INDHOLD OG FORLØB
I besøger Kulturmuseet i Spinderihallerne og får udleveret materiale til Tidsrejsen. Pædagogerne/lærerne leder og formidler selv Tidsrejsen, hvor de sammen med børnene finder forskellige fortællinger og aktiviteter. Fortællingerne læses op af pædagogerne/lærerne, og hver fortælling indeholder muligheder for aktiviteter, der handler om de fire børn Steen, Ejner, Ruth og Svend Aage, som boede i Vejle i starten af 1900-tallet. Aktiviteterne kan være at bære kul, stable garnspoler, eller røre ved et gebis.
Inden besøget kan I downloade breve fra de fire børn, som I læser højt for børnene som optakt til besøget.

Varighed: 15 minutter pr. fortælling inkl. aktivitet efterfulgt af 30 minutters fri leg i ”Asen og Masen”. Pædagogerne/lærerne bestemmer selv, om de vil have en, to, tre eller fire fortællinger. Dog er fortælling fire (i Asen og Masen) obligatorisk, da den lægger op til fri leg i det historiske legerum, hvor børn kan laste bomuldsballer med kran, hejse, flytte og bygge med mursten, lytte til historier, lege gammeldags lege og ja – ase og mase.

Legekuffert: Ved afslutning af forløbet kan udleveres en legekuffert til hjemlån til efterbearbejdningsfasen i børnehaven/skolen.

Variation af Tidsrejsen:
Tidsrejsen kan varieres efter behov ift. gruppens alder og behov. Eksempelvis kan I dele Tidsrejsen op, så I kun koncentrerer jer om eksempelvis en eller to historier/aktiviteter, og dermed forkorter besøgets længde og intensitet. Herved kan oplevelsen og genkendelsens glæde ved besøget tages i det tempo, som er til glæde for jer, og giver også mulighed for genkendelsens glæde ved endnu et besøg med nye historier. I er desuden velkommen til at tilpasse den udvalgte historie til jeres målgruppe, særligt i forhold til de 3-4-årige. Særligt de yngste børn vil kunne få meget ud af for eksempel Ejners historie og det historiske lege- og aktivitetsrum ’Asen og Masen’.

Her kan du downloade:

TILMELDING

Administration
Spinderigade 11E
7100 Vejle
EAN nr. 5798006362332
CVR nr. 29189900

Kulturmuseet Spinderihallerne

Kulturmuseet Spinderihallerne er et museum, hvor ingen siger ”fingrene væk” – tværtimod gælder ”fingrene frem”, for man må gerne røre ved tingene.

Museet er sammensat af forskellige udstillinger, der beskriver forskellige dele af Vejleegnens historie. Fra jernalderen til i går.

Læs mere om Kulturmuseet Spinderihallerne, udstillingerne og praktisk information HER.

Adresse:
Spinderigade 11
7100 Vejle

Åbningstider:
Tirsdag - søndag kl. 10-17.
Aftenåbent til kl 20 anden tirsdag i måneden (ikke februar, juli og august). Datoer i 2018: 8/1, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11 og 10/12 
Mandag lukket, dog åbent 2. påskedag og 2. pinsedag.

Museet er lukket: 24., 25., 26. og 31/12 samt 1/1