vm-loop
læs højtvm-speaker

Skibetvej 168, Vejle

Skibet Kirke hørte under Haraldskær, som Gehrdt de Lichtenberg erhvervede i 1751.

I 1754 overtog svigersønnen Christen de Linde og Lichtenbergs datter Geedske formelt Haraldskær og dermed også kirken. De istandsatte kirkens gavle og den gamle altertavle og prædikestol fra omkring 1625. Den nyistandsatte altertavle, som Christen de Linde bekostede i 1755, blev desværre ødelagt i en brand i 1786.

Skibet Kirke har på Lichtenbergernes tid set noget anderledes ud end i dag, idet kirken i dag præges af en række usædvanlige kalkmalerier, som nok har været kalket over på Lichtenbergs tid. De første kalkmalerier blev fundet under restaurering af væggene i 1873 og 1949. Alle blev konserveret i 1955, og yderligere rensning og genrestaurering har fundet sted i 1968, 1983 og 2003.

Mest interessant er en rytterfrise bag alteret, som viser kong Arthurs riddere på søgen efter den hellige gral – det kar, hvori Jesu blod blev opsamlet af Joseph af Arimatæa. Denne søgen bringer dem til en by med arkitektur, der indikerer, at det er Jerusalem, hvor gralen findes. Rytterfrisen er fra omkring 1200-1225, dvs. samtidig med de historiske korstog.

Med pietismen i slutningen af 1600-tallet blev mange kalkmalerier i de danske kirker kalket over. Det er uvist, hvornår kalkmalerierne i Skibet Kirke blev overkalket, men de har nok været kalket over på Lichtenbergs tid, idet der allerede i senmiddelalderen er muret et krydshvælv i koret, som dækker yderdelene af kalkmalerierne. Altertavlen har i stedet dækket det meste af bagvæggen i koret.

Alteret i Skibet Kirke
Alteret i Skibet Kirke
På sporet af De Lichtenberg - Kort