vm-loop
læs højtvm-speaker DA / EN

Martin Nyrop, 1915

Om værket

Brønden her på Kirketorvet ved Sct. Nikolaj Kirke, er tegnet af Martin Nyrup, idet han stod for opførelsen af Vejle Banks bygning, som ligger lige ved siden af. Brønden blev skænket som en gave til byen i 1915 af Vejle Bank. Stenhuggerarbejdet er udført af sten- og billedhuggermester Billeschou i Vejle.

På siden af brønden er der en inskription:

Anno Dom: 1915 Rejste Vejle Bank denne Brønd. Dav. Ps 46 v. 1-3.

 

Inskriptionen henviser til vers Davids salmer i Bibelen, der lyder:

”Gud er vor tilflugt og styrke,

en hjælp i angster,

prøvet til fulde.

Derfor frygter vi ikke,

om jorden end bølger

og bjergene styrter

i havenes skød”


For over 100 år siden, var der godt gang i den her på Torvet, som brønden står på. Kirketorvet blev flittigt brugt til mange forskellige aktiviteter, blandt andet markeder for pottemagere, kandestøbere og kobbersmede, og til forlystelser, når omrejsende markedsgøglere kom til byen. I mange år var der også tradition for, at de nye studenter i byen dansede rundt om brønden, når de skulle fejre afslutningen på gymnasietiden. I 80'erne rykkede denne tradition dog hen på Rådhustorvet, hvor der i stedet for brønden bliver placeret et bøgetræ, som der danses om.

 

Om kunstneren

Martin Nyrop (1849-1921) var arkitekt og bygmester for en lang række kendte bygninger, samt professor ved og direktør for Kunstakademiet i København. Han blev uddannet som tømrer i 1869, og gik på Kunstakademiets Arkitektskole 1870-76, hvor han fik interesse for nordisk middelalderarkitektur.

Nyrops personlige stil med træbygninger malet i stærke farver og dekorationer i norrøn stil, kom i begyndelsen til udtryk med hans første bygninger. På grund af sin tilknytning til grundtvigianske kredse , opførte han også med tiden en række bygninger for højskoler og menigheder, og han arbejdede for en bedre udformning af bygninger på landet. Nyrop ønskede at forene funktionalitet med den danske håndværkertradition, og fremlagde sine ideer i en række litterære værker.

Nyrop havde mange arbejdsfelter, og var medstifter af Akademisk Arkitektforening, 1879 og Bedre Byggeskik, 1915. Udgangspunktet for hans arbejde med bygningsfredning, var idéen om en arkitektur, der skaber sammenhæng mellem bygning og omgivelser, og mellem tradition og funktion, alt med det nationale som grundlag.

I 1889 vandt Martin Nyrop konkurrencen om at få lov at designe Københavns Rådhus, som blev opført 1892-1905 og er hans måske mest kendte værk. Her forenede han italienske og danske inspirationskilder, og man kan se, hvordan de mange dekorationer fortæller om sammenhængen mellem byen og borgerne, og mellem naturen og historien. Han udformede også møbler, inventar samt bygningens omgivelser.

Nyrop har desuden ombygget Rådhuset i Vejle i 1920, som blev opført af Carl Lendorf i 1879.

Kort over Vejle midtby

Skulptur­guide Vejle midtby

Med skulpturguiden får du en oversigt over nogle af de skulpturer, du kan finde i Vejle. Bevæg dig rundt i midtbyen i dit eget tempo og oplev kunsten.

Læs om skulpturguiden