vm-loop
læs højtvm-speaker

Robert Jacobsen

Skulpturen står midt på den store plads ved indkørslen til Tørskind Grusgrav.

Den virker kraftfuld og dynamisk med de tre lange rør, der fører opad; imidlertid bliver de holdt fast af et rammeværk af vandrette og lodrette former.

Umiddelbart kan skulpturen ligne en afskydningsrampe med store kanonrør; men titlen hentyder til den store, danske astronom Tycho Brahe (1546-1601), som udførte de indtil da mest præcise beregninger af himmellegemers bevægelser.