vm-loop
læs højtvm-speaker

Den hellige mose emmer af mystik. Det var her, jernalderfolkene kom i kontakt til deres hellige magter, som bestemte over dagligdagen. Her ofrede de, så de stod på god fod med guderne. Kult og religion var altafgørende for jernaldermenneskets hverdag til at sikre markernes afgrøder og dyrenes ve og vel. Men mosen blev også brugt til andre mere almindelige ting, så som blødgøring af træ når man skulle lave vognhjul eller tørvegravning.

Arkæologerne finder spor efter ofringer i form af potter med mad, smykker af guld, hvide sten, dyr, våben og ligefrem mennesker. Hvem var de mennesker, som blev ofret?

Menneskene, der blev ofret, blev ofte brutalt slået ihjel, før de blev lagt i mosen. Måske var det en forbryder, der skulle straffes? Måske var det en høvding eller vølve, og man ofrede det mægtigste, man havde?

Anderledes er det med de store våbenofferfund. Her ofrede sejrherrerne de besejrede fjenders våben som tak for sejren og måske også for at bortskaffe al den negative energi, som fjenden bragte med sig. 

 

Illustration: Margrethe Kruse Ellegaard