vm-loop
læs højtvm-speaker

Rollespil med fokus på arbejdsprocesser, der tager udgangspunkt i vores viden om jernalderens håndværk

Indhold og forløb

I jernalderen begyndte man for alvor at se forskellige håndværk etableret som selvstændige
erhverv. I værkstederne arbejder eleverne med forskellige processer som knytter sig til
værkstederne. Smedene kan f.eks. svide kul og pottemagerne kan sanke træ i skoven og brænde
lerkar.
Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i, hvordan man levede i jernalderen, og
hvordan dagligdagen kan have været i den enkelte familie og i landsbyen.
Eleverne får mulighed for at fordybe sig i jernalderens daglige gøremål, madlavningen,
brændehugning og indsamling af urter.
Jernalderfolkets livsgrundlag var dog stadig jorden og husdyrene - alle var også bønder. Sammen
med bonden får eleverne kendskab til arbejdet med dyr og marker og jernalderens redskaber.
Arbejdet vil tage udgangspunkt i nogle af følgende dagligdags aktiviteter og håndværk:
Madlavning
Bonde
Smedehåndværk
Træhåndværk
Tekstilhåndværk
Pottemagerhåndværk
Krigertræning
Kamplege
På planlægningsmødet aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som
udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, det er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som f.eks. ved meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for
det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet

Historie og dansk
Håndværk og design
Madkundskab

Praktisk information og forhånds­tilmelding

Du kan nu forhåndstilmelde din klasse eller gruppe til undervisningsforløb i skoleåret 2021-2022

Læs mere