vm-loop
læs højtvm-speaker

Hvad er den perfekte krop? Hvornår er kroppen sund, og hvad er den ideale krop? Selvopfattelse og (andres) billeder af kroppen optager børn og unge i en selfie-tid. Eleverne kommer på en rask travetur rundt i Vejles bymidte til en dialog om krop og identitet, mens vi bevæger os. Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

INDHOLD OG FORLØB

Vi tager klassen en tur rundt til udvalgte skulpturer, der alle tager kroppen – og ikke mindst kropsidealer – op som tema, hvad enten de ligner rigtige kroppe, er fremstillet abstrakt eller som torso. Vi skal lave samarbejdsøvelser og indtage de samme positurer som skulpturerne, tegne og iagttage undervejs. På turen får eleverne fortællinger om kunstnerne og de kroppe, vi ser. Turen er to-tre km. Forløbet er velegnet i et tværfagligt forløb mellem billedkunst og idræt.

Turen kan efter ønske også udvides til en cykeltur.

FAG OG FÆLLES MÅL

Billedkunst, idræt

Billedkunst
Eleven får viden om kulturelle normer og værdier og lærer at inddrage omgivelserne i billedfremstilling. Eleven kan redegøre for visu­elle symbolers betydning og får indsigt i at analysere billeders funktion i en given kontekst og deres kommunikative funktion.

Idræt
Eleven får viden om kropsidealer, deres betydning for identitet og påvirkning af det sociale miljø.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN

Forløbet kan f.eks. indgå i skoles temaforløb om sundhed, krop og kropsfremstillinger. Forberedelse: Præsentation af skulpturer fra den græske oldtid med fokus på den ideale krop. Klassen kan arbejde med croquis-tegning, hvor eleverne skiftes til at være modeller.

Opfølgning: Forløbet kan videreføres i klassen som en idrætsdag med fokus på den sunde krops mangfoldighed og forskellige muligheder.

Tak for din forespørgsel

Din forespørgsel er sendt videre til en medarbejder på Vejle Kunstmuseum, der kontakter dig snarest muligt for at aftale detaljer.

Forespørgsel - skoleforløb Vejle Kunstmuseum

Vælg et forløb og prøv igen
Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.
Vi vil gerne vide hvilken dato I gerne vil komme
Skoletilbud tilbydes som udgangspunkt mandag-fredag fra kl 9.30
Max 30 elever pr. gruppe - større grupper oplyses i kommentarfeltet herunder

Husk at skoler i Vejle Kommune kan søge om støtte til transporten - spørg din skoleleder hvordan!

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere