vm-loop
læs højtvm-speaker

John Kørners kunst handler om problemer. Et problem er et spørgsmål, som er svært at besvare. På kunstmuseet hænger John Kørners grafiske serie ”War Problems”, som handler om de 21 danske soldater, der er blevet dræbt i krigen i Afghanistan fra 2002-2009. I serien ”War Problems” er problemet konkret: 21 mænd er døde. Men nogle gange er problemer mere abstrakte. Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Indhold og forløb

Efter en introduktion til serien ”War Problems” og John Kørners arbejde generelt, skal eleverne selv til at stille de spørgsmål, som det er svært at svare på. Det kan være samfundsmæssige, almene eller private problemstillinger, som ikke har et entydigt svar. Et gennemgående motiv i John Kørners værker er æggeformen. Æggeformen repræsenterer et problem. Som hjælp til en praktisk dialogøvelse får eleverne udleveret et ark med tomme æg, som skal fyldes med problemer og præsenteres for klassen i en fælles samtale.

Introduktion til udstillingen tager 20 minutter
Den praktiske øvelse tager 40 minutter

Fag og fælles mål

Billedkunst, dansk, samfundsfag

Billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering og kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Dansk

Eleven kan følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer og forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer. Eleven bliver med dette forløb inspireret til at deltage reflekteret i komplekse formelle og sociale situationer.

Samfundsfag

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Emner/temaer hjemme på skolen

Socialpolitik, demokrati, velfærdsstat, globale udfordringer, individ og samfund, fordelingspolitik, krigsdeltagelse, moral.

Tak for din forespørgsel

Din forespørgsel er sendt videre til en medarbejder på Vejle Kunstmuseum, der kontakter dig snarest muligt for at aftale detaljer.

Forespørgsel - skoleforløb Vejle Kunstmuseum

Vælg et forløb og prøv igen
Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.
Vi vil gerne vide hvilken dato I gerne vil komme
Skoletilbud tilbydes som udgangspunkt mandag-fredag fra kl 9.30
Max 30 elever pr. gruppe - større grupper oplyses i kommentarfeltet herunder

Husk at skoler i Vejle Kommune kan søge om støtte til transporten - spørg din skoleleder hvordan!

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere