vm-loop
læs højtvm-speaker

Efterårs­ferie på Vejle­Museerne

Efterårsferien byder på åbning af en spændende ny sanseudstilling på kunstmuseet, på kulturmuseet kan du quizbattle og i Jernaldermiljøet i Vingsted kan du snitte din egen kniv og meget mere...

Alky­mistens Labora­torium

Hvad gemmer en alkymist i sine skuffer? Hvilke planter kan bruges som medicin? Hvad er farvepigmenter lavet af? Alt det og meget mere kan børn, unge og andre nysgerrige finde svar på, når dørene til Alkymistens Laboratorium slås op fra den 12. oktober 2019 på Vejle Kunstmuseum.

læs mere

Guld og Kaos

Særudstilling om jernalderens guldofringer på Kulturmuseet Spinderihallerne. Se Hjarnøskatten og mærk det kaos der ramte verden, da solen forsvandt!

læs mere

Jernalder­miljøet i Vingsted

Jernaldermiljøet i Vingsted er et af Danmarks største rekonstruerede jernaldermiljøer, hvor huse, marker, smedje, offersted og husdyr udgør en hel jernalderbosættelse. Jernaldermiljøet består af en række huse og andre anlæg fra forskellige jernalderlandsbyer i Jylland og ligger smukt mellem græsmarker, opdyrkede agre, sø og skov.

læs mere

Kultur­museet Spinderi­hallerne

Kulturmuseet Spinderihallerne er et museum, hvor ingen siger ”fingrene væk” – tværtimod gælder ”fingrene frem”, for man må gerne røre ved tingene. Gratis adgang

læs mere

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende!

læs mere