vm-loop
læs højtvm-speaker

Kun omkring 8% af skatten er danske mønter.

Hvor er mønterne slået? 

I løbet af 1300-tallet brød det danske møntvæsen sammen, og først i starten af 1400-tallet blev det genopbygget. Det betød, at man i højere grad var afhængig af udenlandske mønter, og i årtierne omkring 1400 var det hovedsagligt mønter slået i nordtyske købstæder, som cirkulerede i Danmark. 

På det tidspunkt hvor Uhrhøj-skatten er lagt i jorden, kort efter 1424, var den danske konge, Erik af Pommern, begyndt at slå mønt igen. Alligevel indeholder skatten kun omkring 8% danske mønter, resten er fra nordtyske købstæder. Enkelte mønter er så langt væk fra som Estland og Belgien, men de har formentlig været igennem en del hænder, før de er endt i Danmark.  

I 1379-79 dannede seks af de tyske hansestæder en fælles møntunion. Det var byerne Lübeck, Hamborg, Wismar, Lüneburg, Rostock og Stralsund. Hovedparten af mønterne, hele 76% af sølvmønterne og syv af de otte guldmønter, er slået i disse seks byer. De fleste af dem er slået i perioden 1379-1415.  

Fig. 10
Kort over de byer, hvor mønterne er slået. De røde prikker markerer sølvmønter - de små prikker er byer, hvor der kun er 1-5 mønter fra. De gule prikker markerer guldmønter. Den lilla prik markerer Uhrhøj-skattens placering.

Herunder ses et udpluk af mønterne, og hvor de er fra

(Klik på mønten for at se hele billedet.)

Koblenz: Gylden, helgenfigur - to delt skjold med kors i geometrisk mønster.

Lübeck: Gylden, helgen figur med Lübecks tohovede ørn, ens på begge sider. 

Lübeck, 1: Sechsling, tohovedet ørn i skjold, ens på begge sider. 2: Witten, tohovedet ørn, ens på begge sider. 3-4: Witten, tohovedet ørn – Langarmet kors. 5: Witten, tohovedet ørn i geometrisk mønster, ens på begge sider. 6: Dreiling, tohovedet ørn i skjold, ens på begge sider. 

Lüneburg, 1: Witten, stejlende løve, ens på begge sider. 2: Dreiling, stejlende løve i skjold, ens på begge sider.  

Hamborg, 1: Witten, tre tårne, ens på begge sider. 2: Dreiling, tre tårne i skjold, ens på begge sider.  

Flensborg: Witten, kors med firpas - to løver i geometrisk mønster.

Dronning Philippas søsling, slået i Lund i 1424: E i kors – tre løver i skjold, det danske rigsvåben. 

Erik af Pommern sterling, slået i Lund og Næstved: Kors – krone. 

Hannover: Witten, kronet hjelm, ens på begge sider.  

Greifswald: Witten, grif - skjold over langarmet kors.  

Stralsund, 1-2: Witten, tre stråler – kors med stråler i to diagonalt modstillede hjørner. 3: Witten, tre stråler i skjold, ens på begge sider.  

Rostock: Witten, kors med stjerne i midten - grif. 

Wismar, 1: Witten, kronet okse, ens på begge sider. 2-3: Witten, langarmet kors - skjold med halv kronet okse. 4: Dreiling, Skjold med halv kronet oske, ens på begge sider. 

Arkæologi

I Vejlemuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

Læs mere