vm-loop
læs højtvm-speaker

Det første rådhus på stedet blev indrettet i Sortebrødrenes kloster.

Før det nuværende rådhus blev bygget, har der ligget flere ældre rådhuse samme sted i renæssance og middelalder.

Klosterets blev nedlagt omkring 1529 og et par år senere indretter borgerne det første rådhus på stedet i en af Sortebrødreklostrets ‘bedste bygninger’ - til afløsning for det tidligere rådhus ved Kirketorvet, der var brændt i 1531.

Kirken og størstedelen af dennes bygninger er formodentlig nedrevet kort tid efter nedlæggelsen.

Tilbage blev kirkens tårn og østfløjen med det nyindrettede rådhus, der stod indtil 1780, da det blev erstattet af en ny bygning lidt længere mod syd. Denne bygning er i 1878 -79 afløst af det nuværende rådhus.

Under udgravningerne dukkede forskellige fundamentrester op, hvoraf noget synes at være fra klostrets funktionsperiode, mens andet kan være fra rådhuset fra 1780.

Udgravning på Rådhustorvet.

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

Læs mere

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Læs mere