vm-loop
læs højtvm-speaker

12.09.20 - 30.12.20

I Maskinrummet vistes i efteråret 2020 en fascinerende grafisk serie, skabt af billedkunstner Johanne Foss.

Et stipendieophold på Det Danske Institut i Rom gav i foråret 2018 kunstneren mulighed for at opsøge den romerske kejserinde Livias villa, der var udsmykket med freskoer af fornemmeste slags.

Freskoerne bevares nu på Nationalmuseet i Rom. Johanne Foss fik mulighed for at radere i det rum, hvor det ældste, sammenhængende havebillede i vores kultur, malet 20-30 år f.Kr., befinder sig. Det er et freskomaleri, der løber langs alle rummets vægge.

I 2019 hvor Johanne Foss fik nyt stipendieophold på Det Danske Institut i Rom, opsøgte hun det sted nord for Rom, Prima Porta, hvor Livias Villa blev opført og hvor havebilledet oprindelig er udført i et underjordisk rum – her er en del af raderingerne til TIDLØS  HAVE udført.

Den vegetation, det landskab, som Johanne Foss raderede i Livias Villa, kunne hun genkende fra tidligere, tilbagevendende arbejde i Blera i Tuscia, nord for Rom. Det gav kunstneren oplevelsen af at arbejde helt uden for tid, hvilket gav inspiration til seriens titel: TIDLØS  HAVE.

I serien har Johanne Foss komponeret raderinger fra Livias Villa sammen med raderinger udført i landskaberne omkring haverne ved de gamle stenhuse og villaer ved Blera.

Som samtidskunstner tager Johanne Foss fat på et aktuelt emne: Naturen og havens betydning for vores kulturelle identitet som mennesker.

Johanne Foss er en kunstner, der eksperimenterer og udfordrer sig selv. Teknisk mestrer hun som få den vanskelige teknik, som farveradering er. Hun laver selv hele håndværket. Trykprocessen, hvor de enkelte værker trykkes med anvendelse af mange forskellige trykplader, handler ikke kun om teknik, men åbner netop for de mange betydningsmæssige lag, der findes i TIDLØS  HAVE.

Kunstværk: Radering af egetræ i blå og røde nuancer

Tak

Stor tak til Statens Kunstfond, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond og Velux Fonden samt Statens Værksteder For Kunst og Det Danske Institut i Rom, som alle har medvirket til, at projektet kunne realiseres.

Endelig en særlig tak til kunstner Johanne Foss for hendes kunstneriske virke.

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Vejle Kunstmuseum