vm-loop
læs højtvm-speaker

Den vellykkede folkeafstemningen om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920 er stadig den dag i dag en utrolig sjælden og unik begivenhed i Europa. Det huskes i dag som et af de mest berømte øjeblikke i Danmarkshistorien, men optakten til grænsedragningen foregik dog langt fra problemfrit.

På Vejlemuseerne tilbydes et supplement til skoleelevernes undervisning omkring Genforeningen af Sønderjylland i 1920. Eleverne vil her aktivt skulle rekonstruere afstemningsforløbet via et dilemmaspil.

Gennem forløbet skal eleverne arbejde med de problematikker datiden stod overfor, og hvordan det dengang blev løst. Eleverne vil blive introduceret til datidens nationalidentitetsfølelse og skal diskutere hvad nationalidentitet er i dag.

Det er en forudsætning for dette supplement, at eleverne har arbejdet med- og gennemgået forløbet for Genforeningen 1920 i den ordinære undervisning. Det foreslås endvidere fra Vejlemuseernes side, at eleverne har arbejdet med et eller flere af følgende emner:

  • Krigen 1864
  • 1. verdenskrig
  • Tiden op til genforeningen – f.eks. valgplakater, taler mv
  • Påskekrisen
  • Nationalidentitet
  • Den Dansk-Tyske Traktat af 1922
  • Nutidige grænsekonflikter - fx de nutidige konflikter mellem russiske- og ukrainske nationalister i Ukraine

Der er lavet en litteraturliste til inspiration til undervisningsmaterialet.

Afslutningsvis lægger forløbet op til et videre arbejde med spørgsmålet ’Hvad er nationalidentitet? ’. Dette kan der med fordel arbejdes videre med hjemme på skolen, hvor dette arbejde eksempelvis kan resultere i et storyboard. Her kan eleverne via avis- og billedudklip vise hvad, nationalidentitet er for dem i dag.

Fag og fælles mål:

Fag: Historie.

Kompetenceområde:

Kronologi, sammenhæng og historiebrug på regionalt og globalt niveau.

Kompetencemål:

Eleverne videreudvikler kronologisk indsigt i forløbet før-, under- og efter Genforeningen 1920. Eleverne kan argumentere og diskutere løsningsforslag for datidens- og nutidens problematikker og for nationalidentitetsfølelse både dengang og i dag.

Færdigheds- og vidensmål:

Eleverne kan forklare Genforeningen af 1920’ forløb og dennes sammenhæng med nutiden på et regionalt og globalt niveau.

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Skole­forløb på Vejle Kunst­museum

På Vejle Kunstmuseum får dine elever kunstoplevelser, som tager udgangspunkt i livet og hverdagen. Vi inviterer til at gå på opdagelse i kunstens verden igennem bl.a. billedsamtaler, sanselige oplevelser, æstetiske læreprocesser, dialog og bevægelse.

Læs mere

Skole­forløb i Jern­alderen

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse. Vingsted Jernalder tager hvert år i mod 3-4.000 skolebørn fra 0. til 9. klasse, der i 1-3 dage bor og lever i jernalderen. Eleverne kommer helt tæt på livet i jernalderen, og de oplever, hvordan dagligdagen i landsbyen fungerer.

Læs mere

Foto øverst: Vejle Stadsarkiv

Genforening 2020