vm-loop
læs højtvm-speaker

Vikingernes østlige forbindelser, og den enorme guldskat fra Vindelev, spiller hovedrollerne i Vejlemuseernes særudstilling Magt og guld – Vikinger i øst. Vi tager eleverne med på en spændende tidsrejse - fra 500-årenes mørke tider, hvor guldet lyser op, gennem den tidlige vikingetid med de mange konger og spil om magten - og frem til kongemagten samlet ved én konge, Harald Blåtand. Undervejs udfolder vi, igennem genstande og sanselige oplevelser, de fascinerende historier om Vindelevskatten, Harald Blåtands magt og alliancer, samt vikingernes handel og kulturmøder i øst.

Bemærk at dette forløb foregår i udstillingen Magt og guld, der vises i Utzon-salen på Vejle Kunstmuseum.

Forløbet tilbydes indtil 18/12 2022 hvor udstillingen lukker.

Indhold og forløb

Vi starter med det fantastiske guldfund: Vindelevskatten. Her fortæller vi de fascinerende historier om guldet og om optakten til vikingetiden: Hvad betyder guldets fantasifulde afbildninger og runer? Hvorfor er guldskatten mon blevet gravet ned på dette tidspunkt?

Grundlaget for de mange kulturmøder og rejser i vikingetiden er sejladsen. I Kongsgården ved Erritsø oplever eleverne livet på en kongsgård og forberedelserne til rejserne. De hører om datidens småkonger: Hvem var de?

Vi dykker ned i Jelling-dynastiets forbindelser til Polen – både i kulturmødet mellem de almindelige mennesker som håndværkere, handelsmænd, og alliancerne mellem kongerne. Eleverne lærer betydningen af gode samarbejder og stærke alliancer for vikingernes magtbalance, handel og kulturmøder i øst: Hvorfor var det vigtigt for vikingerne at have gode venner og samarbejder? Hvordan skabte Harald Blåtand alliancer? Hvilken betydning havde handel og kulturmøder for vikingerne? Og hvad handlede de med?

Eleverne opnår med dette skoleforløb et mere nuanceret billede af vikingerne som diplomater og handelsmænd, som modpol til den mere gænge opfattelse af vikingerne som krigere på togt.

Fag og fælles mål

Fag: Historie

Kompetenceområde:

Kronologi og sammenhæng

Historiebrug

Kompetencemål:

Eleverne kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

Eleverne kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Færdigheds- og vidensmål:

Eleverne kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden

Eleverne har viden om kanonpunkter.

Eleverne kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Eleverne har viden om samspil mellem dansk historie og omverden.

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Læs mere

Skole­forløb på Vejle Kunst­museum

På Vejle Kunstmuseum får dine elever kunstoplevelser, som tager udgangspunkt i livet og hverdagen. Vi inviterer til at gå på opdagelse i kunstens verden igennem bl.a. billedsamtaler, sanselige oplevelser, æstetiske læreprocesser, dialog og bevægelse.

Læs mere

Skole­forløb i Jern­alderen

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse. Vingsted Jernalder tager hvert år i mod 3-4.000 skolebørn fra 0. til 9. klasse, der i 1-3 dage bor og lever i jernalderen. Eleverne kommer helt tæt på livet i jernalderen, og de oplever, hvordan dagligdagen i landsbyen fungerer.

Læs mere