vm-loop
læs højtvm-speaker

I udstillingen ‘Slotte til idioter’ får eleverne en fortælling om omsorg, racehygiejne og dem, der ikke passer til samfundets normer. Vi dykker ned i temaet racehygiejne.

Forløbet tilbydes indtil 23/4 2023, hvor særudstillingen Slotte til idioter lukker.

Hvorfor anså man de åndsvage som undermennesker? Hvordan var datidens menneskesyn? Hvordan var livet for de anbragte? Igennem genstande, dialog og oplevelser får eleverne et indblik i udviklingen, de værdier og den ideologi, som prægede åndsvagforsorgen og dens samtid.

Indhold og forløb

I Brejning ligger Den Kellerske Aandssvageanstalt. I storslåede bygninger med høje spir og store parkanlæg. Den var Nordeuropas største anstalt af sin art. Fra 1899-1990 var anstalten hjem for samfundets undermålere og idioter: De åndssvage.

Det var den spæde velfærdsstat, som sendte de åndssvage til anstalten. På slottene i Brejning skulle de åndssvage lære at arbejde og gøre nytte i samfundet. De skulle have en hverdag så almindelig som muligt. En hverdag som tog højde for deres fysiske og mentale handicap, og som lod dem være det de var: Svage i ånd og krop

Men Den Kellerske Aandssvageanstalt var også en isolationsanstalt. Man mente at de åndsvages defekte gener potentielt kunne forurene den danske race og kompromittere den Vesteuropæiske civilisation.

Eleverne stifter bekendtskab med tidligere menneskesyn og perspektiverer dem til nutidens aktuelle diskussioner om identitet, normalitet og samfundsværdier. De forstår dermed, hvordan menneskesyn og forventninger bevæger sig over tid.

Fag og fælles mål

Fag: Historie, samfundsfag

Kompetenceområde:

Kronologi og sammenhæng

Historiebrug

Kompetencemål:

Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

Eleven har viden om historisk udvikling

Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Læs mere

Skole­forløb på Vejle Kunst­museum

På Vejle Kunstmuseum får dine elever kunstoplevelser, som tager udgangspunkt i livet og hverdagen. Vi inviterer til at gå på opdagelse i kunstens verden igennem bl.a. billedsamtaler, sanselige oplevelser, æstetiske læreprocesser, dialog og bevægelse.

Læs mere

Skole­forløb i Jern­alderen

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse. Vingsted Jernalder tager hvert år i mod 3-4.000 skolebørn fra 0. til 9. klasse, der i 1-3 dage bor og lever i jernalderen. Eleverne kommer helt tæt på livet i jernalderen, og de oplever, hvordan dagligdagen i landsbyen fungerer.

Læs mere