vm-loop
læs højtvm-speaker

I er altid velkomne til at besøge Vejle Kunstmuseum på egen hånd, ganske gratis.

Hvis I kommer med grupper på mere end 25 elever må I meget gerne melde jeres ankomst i forvejen. Send blot en mail til museerne@vejle.dk

Prak­tisk info om under­visnings­forløb mm på Vejle Kunst­museum

Praktisk information til lærere og pædagoger, når I besøger Vejle Kunstmuseum.

Praktisk information