vm-loop
læs højtvm-speaker

Kroppe er fascinerende, både påklædte og nøgne. Men hvem bestemmer, hvordan den ideale krop ser ud? Med udgangspunkt i udvalgte værker i udstillingen KROP dykker vi med eleverne ned i, hvordan billedkulturen historisk og aktuelt afspejler og udfordrer konventionerne om krop, køn og identitet.

Bemærk: Dette forløb er i vores faste udstilling KROP. Vi har også et forløb i særudstillingen Kropumulig Kroputrolig.

LÆRINGSFORLØB 

Debatten om kropsidealer er levende i kunsten i dag som aldrig før. Voksne og unge udstiller deres egne kroppe i det offentlige rum og på de sociale medier. Igennem billedsamtaler introduceres eleverne til både historiske og aktuelle billeder af kroppe. De forskellige billeder spejler hvordan kunst igennem tiderne viser forskellige blikke på kroppen. Når mennesket og verden forandrer sig, så gør vores oplevelse og opfattelse af kroppen det også.   

Eleverne går på opdagelse i udstillingens mange forskellige syn på kropsidealer og diskuterer i grupper, hvordan billeder påvirker vores kropsidealer, selvopfattelse og den kultur vi lever i.

Undervejs laver eleverne praktisk kreative øvelser med fokus på samarbejde, iagttagelses- og bevægelsestegning.

FAG OG FÆLLES MÅL 

Billedkunst, dansk, samfundsfag, trivsel.

Billedkunst 

Eleverne stifter bekendtskab med forskellige kunstneriske udtryksformer

Eleverne lærer at nuancere og diskutere kropsidealer med udgangspunkt i, hvordan kunsten forholder sig til teamet, konkretiseret ved at sætte forskellige værker op mod hinanden.

Dansk 

Eleverne kan følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer og forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer.

Eleverne lærer begreber, som gør dem i stand til at kommunikere om kunst, køn, identitet og kropsidealer. 

Samfundsfag

Eleverne kan diskutere og tage stilling til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger. 

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN 

Kropsidealer kønsroller, forskelle og ligheder, indre og ydre liv, fordomme, selvfremstilling. 

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen. 

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere