vm-loop
læs højtvm-speaker

Vejle Kunstmuseums nye særudstilling ’Kropumulig Kroputrolig’ åbner op for nye måder at opleve og tale om krop, køn og idealer, med kunsten i centrum. Vi udfordrer de stereotyper og fordomme, der ofte er knyttet til kroppene hos os alle, og inviterer eleverne til undersøgelse af forskellige kunstneriske repræsentationer og opfattelser af kroppen, gennem engagerende kropslige, sanselige og praktisk-kreative aktiviteter i udstillingen.

Fag:

Billedkunst, dansk, trivsel, historie og oldtidskundskab

Kompetenceområder:

Billedkunst: Billedanalyse

Dansk: Fortolkning og kommunikation

Mål:

  • Eleverne opnår en forståelse for, at kropsidealer udvikles og påvirkes af kultur, samfundets normer og idealer, og gennem tid.
  • Eleverne oplever og undersøger antikke og nutidige kunstneriske repræsentationer, og opfattelser af kroppen, gennem praktisk-kreative og sanselige aktiviteter, dialog og samarbejde.
  • Eleverne reflekterer over deres egne, og andres kropsopfattelser og kropsidealer; før, nu og i fremtiden
  • Eleverne tilegner sig viden om de græske antikke krops- og skønhedsidealer, og skulpturernes funktion og materialitet.

Om udstillingen

Vores kroppe er mangfoldige og fortæller noget om, hvem vi er. Kultur, miljø og tiden har stor betydning for, hvilket kropsideal man ønsker. I mødet med vores egen krop og de til enhver tid herskende krops- og skønhedsidealer, konfronteres vi gennem hele livet med forskellige holdninger, der påvirker vores daglige liv med vores egen krop. At være tilfreds i sin egen krop er vanskeligt for mange, især for unge.

De monumentale skulpturer demonstrerer et skønheds- og kropsideal, med rod i den græsk antikke periode for 2000 år tilbage, og er en rammesætning for nye vinkler på, hvad krop, køn og idealer kan være i udstillingen. Gipsafstøbningerne af de græske antikke skulpturer sættes, på tværs af to årtusinder, i samspil med nutidige kunstneriske fortolkninger af antikkens skønhedsidealer.

Vi har inviteret fire samtidskunstnere til at gå i dialog med oldtidens krops- og skønhedsideal.

Til lejligheden har de fire kunstnere skabt nye værker, der stiller spørgsmål til, hvordan vi forholder os til vores krop i dag, og hvordan kropskultur i samfundet påvirker vores måde at arbejde og leve på. De fire samtidskunstnere er Lærke Posselt, Søren Thilo Funder, Mia Mai Graabæk og Sarah Trahan.

Udstillingens temaer berører blufærdighed, perfektion og forandring. Temaer der er relevante for de unge menneskers trivsel, sociale adfærd og mentale sundhed, og som giver eleverne mulighed for at reflektere over deres eget selvbillede og kropsidealer, og hvordan de påvirkes af samfundets normer og idealer.

'Kropumulig Kroputrolig' er ikke en historisk udstilling om den græske oldtid. Det er undersøgelse af den universelle menneskelige tilstand det er at leve i sin krop på godt og ondt. De gamle skulpturer udfordres og iscenesættes i en sanselig og legende scenografi, der inviterer til at gå på opdagelse, både i de fysiske rum og i ens egen krop og sjæl.

Forløbets indhold

Vi starter med at tage udgangspunkt i elevernes oplevelse og forforståelse af nutidens kropsidealer. Herefter laver vi et tidshop, og zoomer ind på den græske antiks krops- og skønhedsidealer, samt skulpturernes funktion og materialitet.

Eleverne inddeles i par, og skal herefter rotere i udstillingen, hvor de skal opleve og undersøge antikkens og nutidige kunstneriske repræsentationer af krop, køn og idealer i hver af de tre tematiske zoner. Her samarbejder eleverne om at udføre undersøgende, sanselige og kropslige aktiviteter, som understøtter dialog, oplevelse og refleksion.

Afslutningsvis laver vi en fælles opsamling på aktiviteterne, og reflekterer med eleverne over, hvordan vi forholder os til vores kroppe, både før, nu og i fremtiden, og hvilke nye perspektiver besøget i udstillingen mon har givet på vores kropskultur og egne kropsopfattelser.

Vi opfordrer til, at I forinden besøget har talt med eleverne om hvad kropsidealer er, og hvilken betydning de har.

KROP­UMULIG KROP­UTROLIG

Antikke kropsidealer i moderne kunstnerisk omfavnelse

Læs mere om udstillingen

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere om Vejle Kunstmuseum