vm-loop
læs højtvm-speaker

Hvad er den perfekte krop? Hvornår er kroppen sund, og hvad er den ideale krop? Selvopfattelse og (andres) billeder af kroppen optager børn og unge i en selfie-tid. Eleverne kommer på en rask travetur rundt i Vejles bymidte til en dialog om krop og identitet. Undervejs er der praktisk- kreative øvelser, hvor eleverne skal samarbejde.

INDHOLD OG FORLØB

Vi tager klassen en tur rundt til udvalgte skulpturer, der alle tager kroppen – og ikke mindst kropsidealer – op som tema, hvad enten de ligner rigtige kroppe, er fremstillet abstrakt eller som torso. Vi laver samarbejdsøvelser og indtager de samme positurer som skulpturerne, tegner og iagttager undervejs. På turen får eleverne fortællinger om kunstnerne og de kroppe, vi ser.

Turen er to-tre km. Forløbet er velegnet i et tværfagligt forløb mellem billedkunst og idræt.

FAG OG FÆLLES MÅL

Fag: Billedkunst, idræt

Billedkunst

Eleven får viden om kulturelle normer og værdier og lærer at inddrage omgivelserne i billedfremstilling.

Eleven kan redegøre for visuelle symbolers betydning og får indsigt i at analysere billeders funktion i en given kontekst og deres kommunikative funktion.

Idræt

Eleven får viden om kropsidealer, deres betydning for identitet og påvirkning af det sociale miljø.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN

Forløbet kan f.eks. indgå i skoles temaforløb om sundhed, krop og kropsfremstillinger.

Forberedelse: Præsentation af skulpturer fra den græske oldtid med fokus på den ideale krop. Klassen kan arbejde med croquis-tegning, hvor eleverne skiftes til at være modeller.

Opfølgning: Forløbet kan videreføres i klassen som en idrætsdag med fokus på den sunde krops mangfoldighed og forskellige muligheder.

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

BEMÆRK: Dette forløb tilbydes kun i sommerhalvåret, fra april til september.

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere