vm-loop
læs højtvm-speaker

Der er smæk på farver, følelser, sanseindtryk og intense kunstoplevelser i Vejle Kunstmuseums nye særudstilling, RØD. Eleverne oplever udstillingen aktivt igennem krop og sanser. De undersøger de følelsesfulde møder med kunsten gennem engagerende billedsamtaler og praktisk-kreative aktiviteter.

Vi møder livets store begivenheder med vores følelser. Det gælder både de globale og de lokale. Følelserne rammer os stærkt, når vi ikke kan overskue dem, eller når de er uden for vores kontrol. Det er disse følelsesfulde møder, set i mange forskellige perspektiver, RØD undersøger gennem kunsten.

Udstillingen består af fire farvemættede og scenografiske hjertekamre med røde kunstværker, som på forskelligvis sætter farven i centrum og vækker stærke følelser. Værkerne inviterer til samtaler, gør indtryk, udfordrer og åbner op for nye måder at opleve og forstå verden.

I skoleforløbet kommer eleverne til at opleve og forholde sig aktivt og reflekterende til disse følelsesfulde møder. Det sker igennem fælles billedsamtaler, tegneøvelser og gruppearbejde, hvor eleverne bl.a. laver parafraser af udvalgte værker i form af kropskulpturer. Vi dykker ned i udstillingen, og oplever værkerne på ny gennem sanser, krop og kreativ udfoldelse med samtalekort, som åbner op for nye måder at opleve og forholde sig til kunsten. Vi slutter af med en fælles refleksion og opsamling.

Varighed: 90 min.

Målgruppe:

7.-9. klasse og videregående uddannelser

Fag:

Billedkunst, dansk, trivsel

Formål:

Eleverne reflekterer over, hvordan kunsterne arbejder med følelsesmæssige aspekter i deres udtryksform.

Eleverne lærer at udtrykke egne tanker og følelser igennem dialogiske øvelser og fælles billedsamtaler, og får styrket deres kommunikative kompetencer

Eleverne arbejder med forskellige æstetiske udtryksformer i skoleforløbet. De lærer at bruge viewfinders i tegneøvelser, og samarbejder om at lave parafraser af værkerne med deres kroppe. Dermed får eleverne nye redskaber, de får styrket deres samarbejdskompetencer og får en kropslig og sanselig oplevelse af kunsten.

Eleverne kommer tættere på deres følelser i mødet med overraskende, udfordrende og sansemættede kunstværker, og undersøger igennem kunsten, hvordan de reagerer på verden med deres følelser

Eleverne møder billeder, som vækker følelser, gør indtryk og åbner deres øjne for nye perspektiver og måder at opleve og forstå virkeligheden og omverdenen

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere