vm-loop
læs højtvm-speaker

Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Det er den slags spørgsmål, vi typisk stiller os selv, når vi skal finde vej.

Det er spørgsmål, der både kan forstås konkret og eksistentielt. Men hvorfor spejler vi ofte det at finde vej i verden med det at finde vej i os selv? Og er verden ved at forandre sig så radikalt i disse år, at vi har sværere og sværere ved at spejle os i den?

Navigeringer var et tværfagligt forsknings- og udstillingsprojekt som blev gennemført i perioden 2018-2020. Projektet undersøger, hvordan en verden, der er skabt ’i menneskets billede’ i disse år er under omfattende forandringer, måske helt ved at forsvinde. Dette opleves særligt tydeligt henholdsvis på makroskala i de globale klimaforandringer, men også i mikroskala i udviklingen af kunstig intelligens. I projektets udstillingen, som blev vist i 2020, blev præsenteret en række kunstneriske bud på, hvordan vi kan lære at forstå og navigere i denne nye situation. Det vil den på baggrund af en præsentation af, hvordan det vestlige menneske siden oplysningstiden har navigeret i de ydre og indre landskaber, det har befundet sig i.

Udstilling og populærvidenskabelig formidling

Forskningsprojektet dannede grundlag for en stor særudstilling på Vejle Kunstmuseum i 2020. I den forbindelse blev der udgivet en række populærvidemskabelige artikler om de deltagende samtidskunstnere, Rembrandt og Donckers søkort.

Navige­ringer

08.03.20 - 16.08.20

Om udstillingen

Videnskabelige publikationer tilknyttet projektet: 

Michael Kjær. 2020:  

På kanten af en skrøbelig verden. Et videnskabeligt essay. I Michael Kjær & Teresa Østergaard Pedersen (red.): Navigeringer, p. 84-115. 

Skovgaard Jakobsen, R. 2020: Renæssancens verdenssyn. En kulturhistorisk undersøgelse af Henrick Donckers De Zee-Atlas of Water-Werelt fra 1669, i Kjær, M & Østergaard Pedersen, T: Navigeringer, p. 116-143. 

Kjær, M. 2019:  

I motorens hjerte. Kartografisk visuelle dynamikker i moderne anthropocen kultur. Konsthistorisk Tidsskrift, 88, 3, p. 134-149. 

Gregersen, A., Handberg, M., og Kjær, M. 2018:  

Udstillingen som forskningsobjekt. Skandinaviske Exhibition Histories. Periskop, Nr. 20, 5-11. 

Dufresne, M. & Kjær, M., 2018:  

Flette, filte: Udvekslinger omkring den forskningsbaserede kurateringsproces bag udstillingen Abstrakt Hverdag. Periskop, Nr. 20, 2018, s. 126-145. 

Kjær, M.: Billedrummet som et levende atlas i verden En introduktion til Georges  

Didi-Hubermans billedpolitiske projekt og kuratoriske praksis. Periskop. Nr. 18, p. 45-62. 

Tak til

Projektet var støttet af Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet, Red Giant, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond, 15. Juni Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. 

 • Trine Grøne

  Koordinator og museumsinspektør
  Vejle Kunstmuseum

  Send e-mail
  mobil 40 16 70 53
 • Rasmus Skovgaard Jakobsen

  Museumsinspektør - historiker
  Kulturmuseet

  Send e-mail
  mobil 20 48 03 83
 • Mads Ravn

  Forsknings- og samlingschef
  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 40 24 95 50