vm-loop
læs højtvm-speaker

Vejlemuseerne, Museum Sønderjylland og Globe Instituttet (KU) undersøger uldfårets oprindelse i Danmark. Forskningsprojektet er støttet med 1,8 millioner kroner af Augustinus Fonden.

Med fokus på Egtvedpigens og Skrydstrupkvindens ikoniske ulddragter, ønsker projektet ‘Får, dragt og landskab' at undersøge uldfårets oprindelse i Danmark. Vi vil undersøge om der har været en hjemlig uldproduktion i bronzealderen eller om uld og klæde skulle importeres langvejsfra. Projektet taler dermed ind i temaet om bronzealderens internationale forbindelser, hvor der forskes i en egentlig uld økonomi.

Baggrunden for projektet er manglende viden om uldfårets oprindelse i Danmark. Bondestenalderens første får var glathårede og derfor ikke uldbærende og der hersker uvished om hvornår denne udvikling sker. Derudover er der tvivl om, hvorvidt de berømte dragter fra bronzealderen er produceret af lokal eller importeret uld. Projektet ‘Får, dragt og landskab’ ønsker at belyse problemstillingen ved en tværfaglig tilgang bl.a. ved naturvidenskabelige analyser af fåreknogler med fokus på genetik. Projektet har mulighed for at undersøge sjældent bevaret knoglemateriale fra Museum Sønderjyllands samlinger, og kan derfor belyse sagen fra en ny vinkel, der ikke tidligere er undersøgt. Dertil kommer solide arkæologiske analyser af landskaber og materiel kultur med relevans for tekstilproduktion og fårehold i det syddanske område.

Projektets resultater vil indgå i det igangværende arbejde med det nye museum ‘Egtvedpigens Verden’ ved Vejlemuseerne og vil ydermere blive formidlet i undervisningsmateriale udviklet af det nye læringscenter ved Museum Sønderjylland, der skal formidle de arkæologiske og naturvidenskabelige resultater.

Projektet huses af Vejlemuseerne under ledelse af museumsinspektør Louise Felding og udføres i samarbejde med enhedsleder Lilian Matthes fra Museum Sønderjylland og post.doc Laura Viñas Caron, Globe Inst., KU.

Vi glæder os til at kaste nyt lys på ubesvarede spørgsmål fra vores fortid og sammen skrive nye kapitler i Egtvedpigens og Skrydstrupkvindens historier.

'Får dragt og landskab' påbegyndes i 2024 og løber over to år. Projektet er støttet af Augustinus Fonden og Hartmann Fonden.

  • Louise Felding

    Museumsinspektør - arkæologi

    Send e-mail
    mobil 51 73 81 35
Augustinus Fonden
Logoer: Museum Sønderjylland, Globe Inst., og Vejlemuseerne