vm-loop
læs højtvm-speaker

Vejlemuseerne er Vejles store hybride museumsorganisation med fokus på både kunst, historie og arkæologi. Læs mere om vores samlinger, og hvad du skal gøre, hvis du vil aflevere gamle ting m.m.

Kæmpeskulpturer, Egtvedpigens Grav, et superdigitalt interaktivt museum, papir- og væveværksteder, en hel jernalderlandsby, vandeksperimenter og et interaktivt dansegulv - Vejles museer er fulde af oplevelser.

Vejlemuseerne er Vejles store museumsorganisation, sammensat af mange små og store udstillingssteder, og derfor har Vejlemuseerne noget for alle: Udstillinger, foredrag, familieaktiviteter, børnearrangementer, kurser og meget mere. Vejlemuseerne dækker både kunsthistorien med grafik, malerier og skulpturer og kulturhistorien, hvor både nyere tid og oldtiden hører under Vejlemuseernes ansvarsområde.

Hos Vejlemuseerne kan man bl.a. se et af landets bedst bevarede moselig, en imponerende samling af europæisk grafik fra 1400-tallet til 1800-tallet, herunder flere af Rembrandt, en hel skulpturpark skabt af Robert Jacobsen og hans elev Jean Clareboudt, Vejles vartegn som er den gamle vindmølle og imponerende fund fra oldtiden, nemlig Egtvedpigens Grav fra bronzealderen og vikingernes bro over Ravning Enge.

Der er gratis adgang til alle Vejlemuseernes museer og udstillingssteder.

Download Vejlemuseernes overordnede strategi og delstrategier for perioden 2023-2028 her:

  • Flemming Hedegaard Larsen

    Chef for Vejlemuseerne og Vejle Stadsarkiv

    Send e-mail
    mobil 51 50 92 15

Praktisk infor­mation til byg­herrer mv.

Skal du bygge på privat- eller erhvervsgrund? Hvad gør du, hvis du finder noget ifm. pløjning, anlægsarbejde el.lign.? Her finder du svar på de fleste spørgsmål, samt relevante kontaktinformationer.

Læs mere

Vil du aflevere gamle ting?

Vejlemuseerne sætter stor pris på de genstande, vi får tilbudt fra borgere i Vejle og omegn. De udgør et vigtigt bidrag til vores arbejde med at fortælle Vejleegnens historie på mange områder - ikke mindst når de er ledsaget af øjenvidneberetninger, genstandenes historie, hvor de kommer fra og fortællinger om ejerne og deres liv.

Der vælges ud fra viden om, hvilke områder der er godt eller dårligt belyste gennem hidtidig indsamling, der må gerne være tale om helheder af genstande, samt ikke mindst genstande der vil være anvendelige i en fremtidig sam­let formidling af byens historie. Dog får vi tilbudt mange genstande, og da vi ikke har plads til at opbevare det hele, siger vi jævnligt nej tak til tilbudte genstande - særligt hvis det drejer sig om ting, vi allerede har flere eksemplarer af i vore magasiner.

Hvis du har genstande at tilbyde, er vi som udgangspunkt altid interesserede, men det er både for dig og os en stor fordel, hvis du kontakter os på forhånd enten pr. telefon eller e-mail. På den måde sikrer du dig, at du ikke går forgæves med en genstand, som vi allerede har i magasinerne. Og er der tale om en genstand, vi gerne vil se på, så sikrer du dig, at der er en historiker eller en arkæolog til stede til at modtage og kigge på det, du kommer med. 

Vejlemuseernes samlinger

Vejlemuseernes historiske samlinger er særdeles righoldige og dækker hele Vejle Kommune, undtagen Give, hvor indsamling mv. varetages af Giveegnens Museum. I alt har Vejlemuseerne skønsmæssigt omkring 30.000 genstande, og disse spænder meget vidt temamæssigt, og det hænger sammen med museernes historiske udvikling. Ansvars- og virkeområder er skiftet gen­nem tiden, samfundets opfattelse af historien er forandret, og endelig spiller museernes økonomiske muligheder en vis rolle. Nogle om­råder er godt dækket med genstande, andre mindre godt. Visse områder mangler helt at blive dækket.

I pagt med de internationale museumsetiske regler beskæftiger Vejlemuseerne sig ikke med at vurdere genstande i forhold til pengemæssig værdi. Der henvises til auktionsfirmaer.