vm-loop
læs højtvm-speaker

Robert Jacobsen

Befinder sig på bakken foran ind gangen.

Tycho Brahes bror Knud Brahe opførte Engelsholm Slot, der ligger på den anden side af Vejle Ådal.