vm-loop
læs højtvm-speaker

Hvad er et portræt? Hvad udtrykker det? Hvad fortæller det os om den tid, portrættet er lavet i, om det at være menneske, og om os selv?

Sammen med eleverne går vi på opdagelse i kunstmuseets permanente udstilling Se Mig!

Portrætkunst er en ældgammel kunstnerisk disciplin, som fortæller om den enkelte gennem genkendelighed, farver eller situationer.

Igennem levende fortællinger, undersøgende billedsamtaler og praktisk-kreative øvelser får eleverne viden om og erfaring med portrætkunst. Vi taler med dem om de mange forskellige former for portrætter, vi har i samlingen på kunstmuseet; hvordan de ser ud? hvordan de er lavet? Hvad har kunstneren særligt lagt mærke til ved personen? Undervejs laver eleverne deres egne portrætter igennem sjove iagttagelsesøvelser og samarbejde.

På mellemtrin og udskoling vil der også blive diskuteret selvrepræsentation og selvværd i relation til sociale medier.

Til ungdomsuddannelserne indgår diskussion af, hvordan vi fremstiller forskellige samfundsgrupper.

Samtaledelen tager ca. 20 minutter.
Den praktiske del tager ca. 40 minutter

FAG OG FÆLLES MÅL

Fag: Billedkunst, dansk

Kompetencemål:

Billedkunst

Eleverne kan kommunikere gennem billeder og oplever at samtale om egne og andres billeder.

Eleverne kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering og udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Dansk

Indskolingselever kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

Elever på mellemtrinnet kan følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer, og;

Udskolingseleverne oplever i forløbet at forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer, foruden at deltage reflekteret i komplekse formelle og sociale situationer.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN

Jeg-fortællinger, individualitet, selvpræsentation, identitet, kønsroller, blikteori, forskelle og ligheder, indre og ydre liv, fordomme, selvfremstilling.

Husk at booking skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere