vm-loop
læs højtvm-speaker

Praktisk information til lærere og pædagoger når I besøger Kulturmuseet.

 • Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor mødes man?

  Ved jeres ankomst til kulturmuseet mødes du af museets formidler ved museets butik.

  Kommer du tidligere end beregnet, skal du henvende dig til værten i butikken.

 • Hvad koster et undervisningsforløb?

  Standardprisen for at undervisningsforløb på 1 time for op til 30 elever i 2023 er 420 kr. (410 kr i 2022)

  Forløb der er længere, har en tilsvarende højere pris.

  Prisen er ens for skoler i Vejle Kommune og skoler fra andre kommuner.

  Hvis I ønsker at besøge museet på egen hånd, uden en guide, er det gratis.

  Vi sætter pris på at blive informeret på forhånd, hvis I kommer med større elevgrupper. Send blot en mail til museerne@vejle.dk

 • Hvad er lærerens rolle?

  Fra museets side ønsker vi en god og livlig dialog med eleverne. Inden besøget forventer vi at læreren har haft en dialog med eleverne om forventningsafstemning om et godt besøg.

  Under hele besøget forventer vi, at du / I som lærer tager ansvar for eleverne på museet, så besøget bliver udbytterigt for alle, også hvis eleverne får mulighed for at gå på egen hånd.

  Vi sætter stor pris på at du som lærer er aktivt deltagende i forløbet, og støtter op om den gode dialog, sammen med Kulturmuseets formidler. Det er givende for læringen, hvis du som lærer kan bidrage med at perspektivere dialogerne til emner eller stof, I har arbejdet med hjemme på skolen.

  Under skoleforløbet henstiller vi til at mobiler ikke er fremme, med mindre de aktivt anvendes til at dokumentere besøget.

  Af hensyn til egen sikkerhed og museets øvrige gæster henstiller vi til, at der ikke løbes og råbes på museet.

  I må gerne bruge gravekassen, men husk at tage skoene af og vis hensyn til hinanden og andre gæster.

 • Skolebesøg på egen hånd

  I er meget velkommen til at besøge museet på egen hånd! Der er gratis adgang.

  Hvis I er en gruppe på over 25 elever, sætter vi pris på at I orienterer museet før besøget på museerne@vejle.dk . 

  Under besøget forventer vi, at du som lærer tager ansvar for eleverne på museet, og sørger for at de færdes forsvarligt.

 • Er der et sted hvor man kan spise madpakker?

  I er velkommen til at finde et sted i Spinderihallerne eller udenfor, hvor I kan spise madpakker. Det er desværre ikke muligt for os at booke et område til jer.

 • Hvor kan vi gøre af vores ting?

  Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne. Museets formidler eller museumsværten kan anvise et lille aflukket rum, hvor I kan efterlade jeres ting. Dette er på eget ansvar.

 • Hvordan kommer vi til museet?

  Kulturmuseet ligger i Spinderihallerne. Adressen er: Spinderigade 11, 7100 Vejle (klik her for Google Map). 

  Ankommer I til Kulturmuseet med offentlig transport, anbefaler vi dig at benytte rejseplanen.dk. 

  Kommer I med egen bus, er det muligt at benytte parkeringspladsen ved Spinderihallerne til afsætning og hentning af eleverne. 

  Husk at skoler i Vejle Kommune kan søge om støtte til transporten. Læs mere på Vejle kommunes intranet.

  Der er gratis parkering på Spinderihallernes parkeringsplads.

Pæda­gogisk profil for Vejle­museernes skole­tjeneste ​

Vejlemuseernes skoletjeneste består af Vejle Kunstmuseum, Kulturmuseet og Vingsted jernalder. Vi har en fælles ambitiøs pædagogisk undervisningsprofil. ​

Læs vores pædagogiske profil

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Læs mere om Kulturmuseet

Om Vejle­museerne

Vejlemuseerne er Vejles store hybride museumsorganisation med fokus på både kunst, historie og arkæologi. Læs mere om vores samlinger, og hvad du skal gøre, hvis du vil aflevere gamle ting m.m.

Læs mere om Vejlemuseerne