vm-loop
læs højtvm-speaker

"Målet med denne forskningsstrategi er, med mennesket i centrum og med nedslag i spændende fund, historier og kunst, og med relevante problemstillinger, at sætte fokus på menneskers forsøg på at skabe orden i en kaotisk verden i et langt tidsperspektiv."