vm-loop
Kropumulig Kroputrolig
Vejle Kunstmuseums nye særudstilling ’Kropumulig Kroputrolig’ åbner op for nye måder at opleve og tale om krop, køn og idealer, med kunsten i centrum. Vi udfordrer de stereotyper og fordomme, der ofte er knyttet til kroppene hos os alle, og inviterer eleverne til undersøgelse af forskellige kunstneriske repræsentationer og opfattelser af kroppen, gennem engagerende kropslige, sanselige og praktisk-kreative aktiviteter i udstillingen.
Sanser, farver og former
Hvordan dufter blå? Hvordan lyder gul? Og hvordan mærkes formerne i et maleri?
Se Mig! Jeg ser dig!
Hvad er et portræt? Hvad udtrykker det? Hvad fortæller det os om den tid, portrættet er lavet i, om det at være menneske, og om os selv?
KROP
Kroppe er fascinerende, både påklædte og nøgne. Men hvem bestemmer, hvordan den ideale krop ser ud? Med udgangspunkt i udvalgte værker i udstillingen KROP dykker vi med eleverne ned i, hvordan billedkulturen historisk og aktuelt afspejler og udfordrer konventionerne om krop, køn og identitet.
Mød dit kunstmuseum
Hvad er et kunstmuseum? Hvad viser vi på kunstmuseet her i Vejle? Sammen med kunstmuseets guide introduceres børnene til kunstmuseets kunst generelt, og dermed til dét, at gå på museum.
Konstruerede virkeligheder
Billeder er et kraftigt medie, der både forfører og provokerer os til at forholde os til den verden, vi lever i. Guldalderens landskabsmalerier ligner virkeligheden. Men tidens malere var mestre i billedmanipulation. Sammen med eleverne undersøger vi hvordan billedkonstruktioner i kunst og visuel kultur er med til at påvirke vores opfattelse af den virkelighed, vi lever i.