vm-loop
Se Mig! Jeg ser dig!
Hvad er et portræt? Hvad udtrykker det? Hvad fortæller det os om den tid, portrættet er lavet i, om det at være menneske, og om os selv?
Mød dit kunstmuseum
Hvad er et kunstmuseum? Hvad viser vi på kunstmuseet her i Vejle? Sammen med kunstmuseets guide introduceres børnene til kunstmuseets kunst generelt, og dermed til dét, at gå på museum.
Kropumulige skulpturer
Hvad er den perfekte krop? Hvornår er kroppen sund, og hvad er den ideale krop? Selvopfattelse og (andres) billeder af kroppen optager børn og unge i en selfie-tid. Eleverne kommer på en rask travetur rundt i Vejles bymidte til en dialog om krop og identitet. Undervejs er der praktisk- kreative øvelser, hvor eleverne skal samarbejde.
KROP
Kroppe er fascinerende, både påklædte og nøgne. Men hvem bestemmer, hvordan den ideale krop ser ud? Med udgangspunkt i udvalgte værker i udstillingen KROP dykker vi med eleverne ned i, hvordan billedkulturen historisk og aktuelt afspejler og udfordrer konventionerne om krop, køn og identitet.
Konstruerede virkeligheder
Billeder er et kraftigt medie, der både forfører og provokerer os til at forholde os til den verden, vi lever i. Guldalderens landskabsmalerier ligner virkeligheden. Men tidens malere var mestre i billedmanipulation. Sammen med eleverne undersøger vi hvordan billedkonstruktioner i kunst og visuel kultur er med til at påvirke vores opfattelse af den virkelighed, vi lever i.
Magt og guld
Vikingernes østlige forbindelser, og den enorme guldskat fra Vindelev, spiller hovedrollerne i Vejlemuseernes særudstilling Magt og guld – Vikinger i øst. Vi tager eleverne med på en spændende tidsrejse - fra 500-årenes mørke tider, hvor guldet lyser op, gennem den tidlige vikingetid med de mange konger og spil om magten - og frem til kongemagten samlet ved én konge, Harald Blåtand. Undervejs udfolder vi, igennem genstande og sanselige oplevelser, de fascinerende historier om Vindelevskatten, Harald Blåtands magt og alliancer, samt vikingernes handel og kulturmøder i øst.