vm-loop
læs højtvm-speaker

Billeder er et kraftigt medie, der både forfører og provokerer os til at forholde os til den verden, vi lever i. Guldalderens landskabsmalerier ligner virkeligheden. Men tidens malere var mestre i billedmanipulation. Sammen med eleverne undersøger vi hvordan billedkonstruktioner i kunst og visuel kultur er med til at påvirke vores opfattelse af den virkelighed, vi lever i.

INDHOLD OG FORLØB

Kunstmuseets permanente udstilling Konstruerede virkeligheder tager udgangspunkt i guldalderkunstnernes manipulation af landskabsmotiver, sat i spil med samtidsværker af Superflex og Lise Harlev. Samtidsværker, der som guldalderens kunst, tager fat i vores opfattelse af identitet, tilhørsforhold og nationalfølelse.

Eleverne kommer på opdagelsesrejse imellem Skovgaards skitsemalerier og de endelige værker. Ved hjælp af billedanalytiske værktøjer og praktisk-kreative øvelser dissekerer vi kunstnerens manipulation med den virkelighed han stod i. Dette relateres til de historiske begivenheder i den nationale romantiske guldalderperiode. Med eksempler i samtidskunsten diskuterer vi bl.a: Hvordan står det til i dag? Hvad er danskhed og nationalitet for unge i dag?

FAG OG FÆLLES MÅL

Dansk, historie, billedkunst

Dansk

Eleven forholder sig til kultur, identitet og sprogbrug.

Eleven får viden om identitets-fremstillinger.

Eleven får indsigt i en kulturel og litterær periode.

Historie

Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven kan forklare den historiske fortællings sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Billedkunst

Eleven undersøger samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet og får viden om billeders visuelle koder og udsagn.

Eleven får viden om de visuelle kulturers genrer og kan analysere dem.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN

Forløbet perspektiverer til dansk litteraturkanon i relation til forfatterne  og digterne Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig og H.C. Andersen.

Forløbet lægger op til uddybende arbejde i forhold til historiekanons punkter: 

Københavns bombardement, Grundloven 1849 og Slaget ved Dybbøl, da forløbet underbygger og perspektiverer den historiske fortælling om dansk identitet, krig og nationalfølelse i guldalderen.

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere