vm-loop
læs højtvm-speaker

Ting påvirker os og ændrer vores liv. Det er blandt andet det vi vil vise med dette tværfaglige tidsskrift. Fællesnævneren er tingenes relation til os og vores relation til tingene - Tings Tale.

Tings Tale er en platform, hvor ’museumsforskning’ eller ’forskning på museer’ kan komme ud i et videnskabeligt format, skabt i samarbejde mellem Museerne i Fredericia, Vejlemuseerne, Museet på Koldinghus, Museum Horsens, Museum Vestfyn, Glud Museum, Konserveringscentret i Vejle og Aarhus Universitetsforlag.

Tings Tale 3 er nu på gaden.

I dette nummer af Tings Tale fortsætter vi kursen, hvor det tværfaglige og museale perspektiv fremhæves. Vi har bidragsydere fra både museer og universiteter, hvilket antyder, at vi har nået vores målsætning: at have fokus på materiel kultur generelt, ikke kun på museale ting på et regionalt museum eller arkiv.

Målet med tidsskriftet er stadig at ”bringe nye perspektiver og indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i ting, genstande og samlinger”. Hovedbudskabet i dette tema er, at tingene og samlingen er vigtige for nutiden og for fremtiden, fordi de tager uudtalte, tavse ’stemmer’ med ind i fremtiden, fordi der i genstandene gemmer sig indkapslet viden som fremtidige teknologier og teorier endnu ikke har erkendt på trods af nutidige forsknings- indsamlings- og kassationsstrategier.

Budskabet er også, at det er i detaljen, at nye erkendelser opstår. The devil is in the details. Vi er forpligtet til at gemme ting til fremtiden, på trods af kortsigtede, politiske modestrømninger i nutiden om, hvad der er rigtigt og forkert. Der er mange stemmer, der skal med ind i fremtiden, stemmer som endnu ikke har talt, fordi ny teknologi, eller nye teorier ikke har hørt dem endnu. Det kan Tings Tale hjælpe med til.

Tredje nummer af det nye tidsskrift indeholder følgende artikler:

 • Historier om værftstiden – Erindret gennem muleposen. Af Line Brun Stallknecht & Iben Vyff
 • Hvis vægge kunne tale – En farveundersøgelse af kældervæggene i det tidligere Statsfængsel i Horsens. Af Michael Højlund Rasmussen & Anne Katrine Nagel Christensen
 • At gøre det usynlige synligt – Geigertælleren, radioaktivitet og angst i den offentlige debat i Danmark 1945-1963. Af Ivan Lind Christense
 • Guldaldermaleriet som kulturhistorisk genstand – Et materielt blik på tre værker af Jørgen V. Sonne. Af Sally Schlosser Schmid
 • En transformation af lerskrammel – Tingenes værdi og potentialet i udefinerede fragmenter. Af Line Lerke & Christine S. Hjort-Jørgense
 • Farvegåden om Astrid Noacks ”Sovende barn” – En kunsthistorisk og teknologisk undersøgelse. Af Teodora Boyadzhieva & Teresa Østergaard Pederse
 • Pestudbruddet i Kolding i 1654 – ”… strax beschicket til jorden formedlest fare for smitte”. Af Michael Nobel Hviid

Tidsskriftet er vokset ud af en forskerklynge, der siden 2014 har eksisteret i Trekantsområdet, dele af Sydvest- og Midtjylland samt Sønderjylland og Vestfyn. Forskerklyngen skabte et større fagligt forum, hvor man kunne diskutere forskningstemaer, relevante for museumsfolk, historikere, konservatorer, arkivfolk, arkæologer, etnologer, etnografer og kunsthistorikere.

Målet var at inkludere alle og at sparre med ligesindede og lære af erfarne folk. Sammen uden mure kunne vi mønstre en kritisk masse, som ellers er svær at finde på de lokale museer. Ud af de mange faglige diskussioner opstod tanken om ”Tings Tale”. Museerne i Fredericia, VejleMuseerne, Museet på Koldinghus, Museum Horsens, Museum Vestfyn, Glud Museum og Konserveringscentret i Vejle tog tanken videre og står sammen om udgivelsen i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.

Tidsskriftet udkommer årligt.

Tings Tales redaktion består af:

 • Mads Ravn, Vejlemuseerne
 • Rasmus Skovgaard Jakobsen, Vejlemuseerne
 • Michael Nobel Hviid, Museum Kolding
 • Steen Rosenvinge Lundbye, Museum Kolding
 • Merete Bøge Pedersen, Museum Horsens
 • Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle
 • Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn
 • Vibeke Kaiser-Hansen, Museerne i Fredericia
 • Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia

Tings Tale 2021 udkom den 30. juni 2021 og koster 180 kr. i løssalg og 170 kr. i abonnement (prisen er inkl. forsendelse). Henvendelse omkring køb og abonnement kan rettes til Aarhus Universitetsforlag. Tidsskriftet kan også købes i museumsbutikken på Kulturmuseet i Vejle.

Kontakt for yderligere information

 • Mads Ravn

  Forsknings- og samlingschef
  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 40 24 95 50
 • Rasmus Skovgaard Jakobsen

  Museumsinspektør, historiker
  Kulturmuseet

  Send e-mail
  mobil 20 48 03 83

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

Vejlemuseernes arkæologer

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Besøg Kulturmuseet

Om Vejle­Museerne

VejleMuseerne er Vejles store hybride museumsorganisation med fokus på både kunst, historie og arkæologi. Læs mere om vores samlinger, og hvad du skal gøre, hvis du vil aflevere gamle ting m.m.

Om Vejlemuseerne