vm-loop
læs højtvm-speaker

Vejlemuseernes skoletjeneste består af Vejle Kunstmuseum, Kulturmuseet og Vingsted jernalder. Vi har en fælles ambitiøs pædagogisk undervisningsprofil. ​

Vi brænder for at give elever læringsoplevelser i autentiske læringsmiljøer, som sætter aftryk, overrasker og understøtter deres faglige kompetencer, og æstetiske og historiske dannelse. ​​

Vi placerer kunsten og historien i de væsentlige aktuelle dagsordner, og klæder eleverne på til aktivt at deltage i den demokratiske dialog. ​

Vi ønsker at undersøge, udfordre, åbne og møde kunsten, historien og arkæologien i samspil med eleverne, give tid til fordybelse og dele vores begejstring og viden. ​

Alle vores skoleforløb understøtter folkeskolens Fælles Mål i et eller flere fag. ​

Aktiv Deltagelse

Hos os møder eleverne en aktiv, legende og sanselig tilgang til læring, hvor dialog ​vægtes højt! 

Vi tilgodeser elevernes forskellige læringsprofiler på forskellig vis, b.la. igennem:​

 • Rollespil. ​
 • Hands-on værkstedundervisning.
 • Bevægelse ​
 • Sanselige aktiviteter
 • Æstetiske læreprocesser

Herved bruger eleverne deres krop aktivt og kreativt, og styrker deres samarbejdsevner og handlekompetencer. 

Nysgerrighed ​

Vi tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, og lægger vægt på en åben, reflekterende og ​undersøgende tilgang til historien og kunsten. ​

Vi udforsker og udfolder historien, dykker ned i billedsamtaler og giver genstandene en stemme igennem oplevelser, som pirrer elevernes nysgerrighed.

Relevans

Vi vil gerne klæde eleverne på til at deltage aktivt i den demokratiske dialog, og vise kunstens og historiens relevans og aktualitet i forhold til tidens dagsordner.

I koblingen mellem fortid, nutid og fremtid, arbejder vi med at forbinde og perspektivere museernes genstande, forskningsbaseret indsigt og vores faglighed, med elevernes livsverden, fællesskaber og forankring i det lokale og globale samfund.​

Vi har fokus på at eleverne igennem praksisnær undervisning udvikler historisk empati og kompetencer, med det formål at bygge bro mellem fagene og elevernes livsverden. ​

 • Karen Vittrup Linnet Carey

  Projektleder for skoletjenesten

  Send e-mail
  mobil 21 38 62 95

Skole­forløb på Vejle kunst­museum

På Vejle Kunstmuseum får dine elever kunstoplevelser, som tager udgangspunkt i livet og hverdagen. Vi inviterer til at gå på opdagelse i kunstens verden igennem bl.a. billedsamtaler, sanselige oplevelser, æstetiske læreprocesser, dialog og bevægelse.

Skoleforløb på Vejle Kunstmuseum

Skole­forløb på Kultur­museet

Kulturmuseet i Vejle fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går. Samlingerne strækker sig fra jernalderen år 500 f.Kr til ca. år 1000, til nyere tids historie fra 1850-tallet og frem til i dag.

Skoleforløb på Kulturmuseet

Skole­forløb i Ving­sted jern­alder

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse.

Skoleforløb i Vingsted jernalder