vm-loop
læs højtvm-speaker

Praktisk information til lærere og pædagoger, når I besøger Vejle Kunstmuseum.

 • Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor mødes vi?

  Ved jeres ankomst til museet mødes du af museets formidler i kunstmuseets foyer.

  Kommer du tidligere end beregnet, skal du som lærer henvende dig i Informationen i foyeren.

 • Generelle retningslinjer

  Skolebesøg bookes via denne hjemmeside.

  Af hensyn til egen sikkerhed og museets øvrige gæster henstiller vi til, at der ikke løbes og råbes på museet. Vis hensyn til hinanden og andre gæster.

 • Hvad koster et undervisningsforløb?

  Standardprisen for at undervisningsforløb på 1 time for op til 30 elever i 2023 er 420 kr. (410 kr i 2022)

  Forløb der er længere, har en tilsvarende højere pris.

  Prisen er ens for skoler i Vejle Kommune og skoler fra andre kommuner.

  Hvis I ønsker at besøge museet på egen hånd, uden en guide, er det gratis.

  Vi sætter pris på at blive informeret på forhånd, hvis I kommer med større elevgrupper. Send blot en mail til museerne@vejle.dk

 • Hvad er lærerens rolle?

  Fra museets side ønsker vi en god og livlig dialog med eleverne om kunst. Inden besøget forventer vi at læreren har haft en dialog med forventningsafstemning om et godt besøg, samt at eleverne inden besøg er klar over, at det ikke er tilladt at berøre kunstværkerne af bevaringshensyn.

  Under hele besøget forventer vi, at du / I som lærer tager ansvar for eleverne på museet, så besøget bliver udbytterigt for alle, også hvis eleverne får mulighed for at gå på egen hånd

  Vi sætter stor pris på at du som lærer er aktivt deltagende i forløbet, og støtter op om den gode dialog, sammen med Kunstmuseets formidler. Det er givende for læringen, hvis du som lærer kan bidrage med at perspektivere dialogerne til emner eller stof, I har arbejdet med hjemme på skolen.

  Under skoleforløbet henstiller vi til at mobiler ikke er fremme, med mindre de aktivt anvendes til at dokumentere besøget.

 • Skolebesøg på egen hånd

  I er meget velkommen til at besøge museet på egen hånd! Der er gratis adgang.

  Hvis I er en gruppe på over 25 elever, sætter vi pris på at I orienterer museet før besøget på museerne@vejle.dk .

  Under besøget forventer vi, at du som lærer tager ansvar for eleverne på museet, og sørger for at de færdes forsvarligt.

 • Er der et sted hvor man kan spise madpakker?

  Frokostrum kan ønskes i forbindelse med skoleforløb, men kan ikke altid garanteres. Vi henstiller venligst til at rummet efterlades som det var da I kom. 

  I sommerhalvåret, og når vejret er godt, kan I nyde det gode vejr og madpakkerne på græsset i Mariaparken, lige over for Vejle Kunstmuseum.

 • Hvor kan vi gøre af vores ting?

  Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne. Museets formidler eller museumsværten kan anvise et lille aflukket rum, hvor I kan efterlade jeres ting. Dette er på eget ansvar.

 • Hvordan kommer vi til museet?

  Vejle Kunstmuseum ligger midt i Vejle ved Mariaparken. Adressen er: Flegborg 16-18, 7100 Vejle (klik her for Google Map). 

  Ankommer I til Vejle Kunstmuseum med offentlig transport, anbefaler vi dig at benytte rejseplanen.dk. 

  Kommer I med egen bus er det muligt at benytte parkeringspladsen foran kunstmuseet til afsætning og hentning af eleverne.

  Husk at skoler i Vejle Kommune kan søge om støtte til transporten. Læs mere på Vejle kommunes intranet.

  De nærmeste parkeringsmuligheder er: 

  P-hus Albert, Ved Anlægget 24: 2 timers gratis parkering

  Skolegade 1 (Vejle Kommune) Max. 3 timer mandag – fredag fra kl. 5-17, fri parkering på øvrige tidspunkter. 

  P-hus Bryggen, Søndertorv: 2 timers gratis parkering 

  P-hus Trondur, Volmers Plads: 2 timers gratis parkering 

Pæda­gogisk profil for Vejle­museernes skole­tjeneste ​

Vejlemuseernes skoletjeneste består af Vejle Kunstmuseum, Kulturmuseet og Vingsted jernalder. Vi har en fælles ambitiøs pædagogisk undervisningsprofil. ​

Læs vores pædagogiske profil

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs om Vejle kunstmuseum

Om Vejle­museerne

Vejlemuseerne er Vejles store hybride museumsorganisation med fokus på både kunst, historie og arkæologi. Læs mere om vores samlinger, og hvad du skal gøre, hvis du vil aflevere gamle ting m.m.

Læs mere om Vejlemuseerne