vm-loop
læs højtvm-speaker

Skal du bygge på privat- eller erhvervsgrund? Hvad gør du, hvis du finder noget ifm. pløjning, anlægsarbejde el.lign.? Her finder du svar på de fleste spørgsmål, samt relevante kontaktinformationer.

Vejlemuseerne har det arkæologiske ansvar for arkæologiske udgravninger og undersøgelser i Vejle Kommune, Hedensted Kommune og Fredericia Kommune.

 • FAQ

 • Skal du bygge hus?

  Kommunale boligudstykninger renses som regel for arkæologiske levn forud for salg.

  Du er velkommen til at kontakte Vejlemuseerne eller din kommune for at sikre dig, at det også er tilfældet for den grund, du overvejer at købe. Ved privat grundsalg er der dog ikke altid taget hensyn til de arkæologiske levn, og du bør derfor sikre dig mod ekstraudgifter til arkæologi, inden du køber grund. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er du velkommen til at henvende dig til Vejlemuseernes arkæologer, som gratis kan vejlede dig.

  Museumsloven
  Alle steder, hvor der skal graves, risikerer man at støde på skjulte fortidsminder i form af f.eks. bopladser, begravelser eller andet fra oldtid, middelalder eller renæssance. De skjulte fortidsminder er beskyttet af museumsloven. Det er derfor en god idé at få din grund renset for arkæologiske levn inden byggearbejdets start. Du kan bede Vejlemuseerne om en vurdering af behovet for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og vurderingen er gratis. Hvis vurderingen er, at der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse, er det Vejlemuseerne, der betaler, når der er tale om mindre grunde, mens forundersøgelser af arealer på mere end en halv ha (5.000 m2) ifølge museumsloven betales af bygherren. Forundersøgelsen kan føre til en anbefaling af en egentlig arkæologisk udgravning på stedet. Her er det altid bygherre, der betaler. Men bygherre kan også vælge at minimere udgifterne til arkæologi ved ikke at bygge eller ved i dialog med Vejlemuseerne at flytte byggeaktiviteterne til et sted på grunden, hvor fortidsminderne forstyrres mindst muligt.

  Vælger du at bygge uden en forudgående arkæologisk forundersøgelse, kan Vejlemuseerne til enhver tid føre kontrol med byggearbejdet og standse det, hvis der skulle vise sig at være skjulte fortidsminder. Den efterfølgende udgravning vil blive udført på bygherres regning. Denne myndighedsopgave, som har til formål at sikre den danske kulturarv, er pålagt Vejlemuseerne via Museumsloven (rul ned til kap. 8)

  Ifølge museumsloven skal du henvende dig til Vejlemuseerne, hvis du under byggearbejde støder på skjulte fortidsminder. Du skal samtidig standse alt arbejde omkring fundstedet, og du frarådes selv at begynde at undersøge det.

  Du kan altid gratis henvende dig til Vejlemuseerne for råd og vejledning om museumsloven.

 • Skal du bygge erhvervsbyggeri?

  Erhvervsjord i Vejle Kommune
  I Vejle Kommune renses kommunale erhvervsgrunde ikke rutinemæssigt for arkæologiske levn, før de sættes til salg. Grundkøbere bør derfor sikre sig hos kommunen eller hos Vejlemuseerne, at de ikke risikerer ekstraudgifter til arkæologi forud for eller efter anlægsarbejdets begyndelse.

  Erhvervsjord i Fredericia og Hedensted kommuner
  Kommunalt udstykket erhvervsjord i Fredericia og Hedensted kommuner renses sædvanligvis for arkæologiske levn forud for salg, og grundkøbere risikerer derfor ingen ekstraomkostninger til arkæologiske undersøgelser. For en sikkerheds skyld kan du dog altid henvende dig til Fredericia Kommune, Hedensted Kommune eller Vejlemuseerne og høre nærmere.

  Generel information
  Det er en god idé at kende grundens arkæologiske status, inden man begynder at bygge. Dette gælder såvel erhvervsbyggeri som byggeri til landbrug. Du kan bede Vejlemuseerne om en vurdering af behovet for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og vurderingen er gratis. Dette gælder uanset, om grunden ligger i Vejle Kommune eller i Fredericia Kommune, da Vejlemuseerne har det arkæologiske ansvar for begge kommuner. Hvis vurderingen er, at der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse, er det Vejlemuseerne, der betaler, når der er tale om mindre grunde, mens forundersøgelser af arealer på mere end en halv ha (5.000 m2) ifølge museumsloven betales af bygherren. Forundersøgelsen kan føre til en anbefaling af en egentlig arkæologisk udgravning på stedet. Her er det altid bygherre, der betaler. Men bygherre kan også vælge at minimere udgifterne til arkæologi ved ikke at bygge eller ved i dialog med Vejlemuseerne at flytte byggeaktiviteterne til et sted på grunden, hvor fortidsminderne forstyrres mindst muligt.

  Vælger du at bygge uden en forudgående arkæologisk forundersøgelse, kan Vejlemuseerne til enhver tid føre kontrol med byggearbejdet og standse det, hvis der skulle vise sig at være skjulte fortidsminder. Den efterfølgende udgravning vil blive udført på bygherres regning.

  Her finder du museumsloven (rul ned til kap. 8), hvor du kan læse lovgrundlaget for Vejlemuseernes myndighedsarbejde.

   

 • Har du fundet noget på din grund?

  Hvis man under almindeligt havearbejde eller almindelig dyrkning af sin markør støder på genstande, som kunne være danefæ, dvs. som kunne have kulturhistorisk / arkæologisk interesse, skal man kontakte Vejlemuseerne. Det bedste er, på mand standser sidde gravearbejde. Vores eksperter på området vil tage, om det fundne er danefæ, og hvordan det skal håndteres. Ofte vil en medarbejder fra museerne besøge stedet for at læse sagen.

  Det er nødvendigt at være opmærksom på, at man IKKE kommer til at betale for en eventuel arkæologisk udgravning, når fundet er gjort under almindeligt havearbejde eller dyrkning af jorden.

 • Christian Juel

  Teamleder for arkæologien og museumsinspektør

  Send e-mail
  mobil 51 73 81 29
 • Esben Klinker Hansen

  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 23 99 62 07
 • Vejlemuseerne - administration

  EAN nr. 5798006362332
  CVR nr. 29189900

  Send e-mail
  telefon 76 81 31 00