vm-loop
læs højtvm-speaker

Ravningbroen blev bygget af vikingerne under Kong Harald Blåtand i året 980, og den målte hele 760 meter og krydsede Vejle Ådal på det bredeste sted.

Den længde blev ikke overgået, før den gamle Lillebæltsbro blev indviet i 1935, næsten tusind år senere. Hvad Harald Blåtand skulle bruge broen til, er ikke sikkert.

Nogle arkæologiske teorier siger, at han fik broen bygget for hurtigt at kunne få tropper på tværs af ådalen, andre at Ravningbroen var en handelsvej over det sumpede område. Én ting er sikker: Det har krævet enorme ressourcer, både i egetræ og kræfter at bygge broen, hvis fundament bestod af 1.800 pæle af op til seks meters længde og med et tværsnit på 30 x 30 cm.

Efter de arkæologiske udgravninger omkring broen i 1970’erne blev resterne af broen dækket til med jord, så de ikke gik tabt efter tørlægningen af området, og derfor er området fredet, da langt de fleste af vikingernes op til 6 meter lange egetræsstolper stadig står under jordoverfladen.

Nogle egetræsstolper blev trukket op og konserveret, som man kan se i udstillingen, der findes i den gamle stationsbygning på stedet. Klos op ad det sted hvor Ravningbroen stod, kan man nu se en rekonstruktion af broen, der giver en god ide om dimensionerne i det imponerende bygningsværk.

Snyd ikke jer selv for en smuk gåtur over til rekonstruktionen af det sydlige brofæste. 

Stien der går på tværs af ådalen går præcis der hvor broen stod for 1000 år siden

Praktisk information

Museet er ubemandet og hovedindgangen er derfor uaflåst i hele museets åbningstid. Museet er indrettet i den gamle stationsbygning (et stort rum), hvor plancher og modeller udgør indretningen.

Toiletfaciliteterne findes i en separat bygning ved hovedindgangen. Ravningbroen finder du på et græsbelagt engareal på modsatte side af Tørskindvej ca. 125 m fra museets hovedindgang. Der er etableret teltpladser på dele af museets udearealer.

Parkeringsarealerne er placeret langs Ravningvej på den modsatte side af museet. Parkeringsarealerne er anlagt på fast grus og belægningens beskaffenhed vil naturligt variere med vejrliget. P-pladser: 5 stk.

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

læs mere