vm-loop
læs højtvm-speaker

Omkring år 980 blev der bygget en mægtig bro af vikingerne under kong Harald Blåtand. Broen målte hele 760 meter i længden, fem meter i bredden og krydsede Vejle Ådal på det bredeste sted - 10 km syd for kongesædet i Jelling.

Længden blev ikke overgået, før den gamle Lillebæltsbro blev indviet i 1935, næsten 1000 år senere.

Nogenlunde samtidig dukker broen op igen og viser sig at være et mesterværk fra vikingetidens ingeniør­kunst. Broen var som sunket i jorden i flere århundreder, men den blev synlig igen, da man begyndte at bruge jorden i Ådalen til landbrug. Dræning, kalkning og gødskning fik tørvejorden til at synke, og i midten af 1900-tallet dukker pludselig rækker af egestolper op fra dybet.

Bygherren var med stor sandsynlighed kong Harald Blåtand. Broen er samtidig med ringborgene Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg, Nonnebakken og Borgring – bygningsværker, der alle regnes til Harald Blåtands regeringstid. Hvad Harald Blåtand skulle bruge broen til, er ikke helt sikkert. Nogle arkæologiske teorier siger, at han fik broen bygget for hurtigt at kunne få sine tropper på tværs af Ådalen, andre at Ravningbroen var en handelsvej over det sumpede område. Én ting er sikker: Det har krævet enorme ressourcer, både i egetræ og kræfter, at bygge broen, hvis fundament bestod af 1.800 pæle af op til seks meters højde og med et tværsnit på 30 x 30 cm.

Efter arkæologiske udgravninger omkring broen i 1970’erne blev resterne af broen dækket til med jord, så de ikke gik tabt efter tørlægningen af området. Området er i dag fredet, da langt de fleste af vikingernes op til seks meter lange egetræsstolper stadig står under jordoverfladen.

Nogle egetræsstolper blev trukket op og konserveret, som man kan se i udstillingen, der findes i den gamle stationsbygning på stedet. Klos op ad det sted, hvor Ravningbroen stod, kan man nu se en rekonstruktion af broen, der giver en god idé om dimensionerne af det imponerende bygningsværk.

Snyd ikke dig selv for den smukke gåtur over til rekonstruktionen af det sydlige brofæste. 

 

Stien, der går på tværs af Ådalen, går præcis der, hvor broen stod for over 1000 år siden.

Praktisk information

I den gamle stationsbygning, den nedlagte Ravning Station, er en udstilling om Ravningbroens og Vandelbanens historie. Museet er ubemandet, og hovedindgangen er derfor uaflåst i hele museets åbningstid. Toiletfaciliteterne findes i en separat bygning ved hovedindgangen.

Ravningbroen finder du på et græsbelagt engareal på modsatte side af Tørskindvej, ca. 125 meter fra museets hovedindgang. Der er etableret teltpladser på dele af museets udearealer.

Parkeringsarealerne er placeret langs Ravningvej på den modsatte side af museet. Parkeringsarealerne er anlagt på fast grus, og belægningens beskaffenhed vil naturligt variere med vejrliget. Der er fem parkeringspladser til rådighed.

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

læs mere