vm-loop
læs højtvm-speaker

Bindeballe var en af stationerne på den gamle Vandelbane, som i dag fungerer som vandre- og cykelsti.

Stationsbygningen ved Bindeballe Station er fra 1897 og er nu indrettet til museum, hvor billetkontor og ventesal er rekonstrueret med mange originale effekter. På sporet står en flot gammel DSB-motorvogn fra 1928.

Baneområdet fungerer nu som primitiv teltplads med adgang til toilet og et simpelt køkken og opholdsrum i stationsbygningen. Teltpladsen må kun benyttes til almindelige telte, og man må overnatte i 1-2 døgn.

Henvendelse vedr. overnatning skal ske til Bindeballe Købmandsgård inden teltslagning. Bindeballe Købmandsgård, Bindeballevej 100, 7183 Randbøl, tlf.: 7588 3383.

Man kan købe ind i Bindeballe Købmandsgård, som i dag fungerer som museumskøbmandshandel. Købmandsgården ligger lige overfor Bindeballe Station.

Det er gratis adgang til udstillingen.